บล็อกของ DSDC

DSDC's picture

อนุสรณ์ อุณโณ : จุดไฟในพายุ สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง

ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงานเสวนาวิชาการ "จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย CCSCS คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียด http://www.deepsouthwatch.org/node/5039)

DSDC's picture

รอมฎอน ปันจอร์ : จุดไฟในพายุ สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง

 รอมฎอน ปันจอร์ ผู้ปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) กล่าวในงานเสวนาวิชาการ "จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย CCSCS คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียด http://www.deepsouthwatch.org/node/5039)

DSDC's picture

ชินทาโร ฮารา : จุดไฟในพายุ สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง

อาจารย์ ชินทาโร ฮารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวในงานเสวนาวิชาการ "จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย CCSCS คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียด http://www.deepsouthwatch.org/node/5039)

DSDC's picture

อัศโตรา โต๊ะราแม : จุดไฟในพายุ สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง

อัศโตรา โต๊ะราแม คอลัมนิสต์และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ UTUSAN MALAYSIA กล่าวในงานเสวนาวิชาการ "จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย CCSCS คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียด http://www.deepsouthwatch.org/node/5039)

DSDC's picture

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี : จุดไฟในพายุ สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ในฐานะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวในงานเสวนาวิชาการ "จุดไฟในพายุ" สันติภาพชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความขัดแ­­­­ย้งทางการเมือง ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย CCSCS คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียด http://www.deepsouthwatch.org/node/5039)

DSDC's picture

ทางออกประเทศไทย - ผศ.ดร.ศรีสมภพ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ กล่าวให้ความเห็นต่อกรณีความขัดแย้งทางการเมืองในรายการ 'ทางออกประเทศไทย' ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556