บล็อกของ Ustaz Shukur

ความแปลกหน้าของมุสลิมในสังคมไทยช่วงนี้

ความแปลกหน้าของมุสลิมในสังคมไทยช่วงนี้

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

Wakaf di Sempadan Selatan Thailand (Patani): Kajian kes Projek Madinatussalam

 

Wakaf di Sempadan Selatan Thailand (Patani): Kajian kes Projek Madinatussalam

 

Ustaz Abdusyakur bin Syafi-e  Abdulsuko Din-a

Penasihat Yayasan Darulnaim, Chariyathamsuksa dan Ahli Jawattan kuasa ,Dewan Masyarakat Madani ,Sempadan Selatan,Thailand.

Shukur2003@yahoo.co.uk  http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ABSTRAK

กรณีจับตัวพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท?

 

กรณีจับตัวพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท?

ไม่ได้ปกป้องคนผิดเเต่ปกป้องกระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากลต่อผู้ถูกกล่าวหา

 

อุสตาซอับดุซชากูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ

กรรมการประชาสังคมชายเเดนใต้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อภิชาต ปุณณจนโท

ที่เเผ่นดินปาตานีเเละสถาบันการศึกษาระดับปัญญาชน :งานศิลปวัฒนธรรมที่ม.อ.ปัตตานีงานดีเเต่ทำไมป้ายโฆษณามีเเต่นักร้อง

 

ที่เเผ่นดินปาตานีเเละสถาบันการศึกษาระดับปัญญาชน :

งานศิลปวัฒนธรรมที่ ม.อ.ปัตตานี งานดีเเต่ทำไมป้ายโฆษณามีเเต่นักร้อง

 

Skywalk ที่ปัตตานีเเหล่งท่องเที่ยวที่ดีเเต่ต้องช่วยกันรักษา

 

Skywalk ที่ปัตตานีเเหล่งท่องเที่ยวที่ดีเเต่ต้องช่วยกันรักษา

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอี ดินอะ

 

ขอบคุณภาพจาก http://mediastudio.co.th

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ในสังคมที่หลากหลายในสมัยศาสดา (ภาคมลายู)

 


การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ในสังคมที่หลากหลายในสมัยศาสดา (ภาคมลายู)

 

 

جاراهيدوف بركاولن يغامان دامي ددالم مشاركة يغبربيلغ قوم  دماس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

บทเรียนชีวิต 8 ศพ เพราะธุรกิจดอกเบี้ยสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก

 

บทเรียนชีวิต 8 ศพ เพราะธุรกิจดอกเบี้ยสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur