Ayub's blog

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน - 2016-08-29 16:48
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน - 2016-07-12 21:37

Original Post Today 12 กรกฎาคม 2559 

 

 โดย...กันติพิชญ์ ใจบุญ

12 ปีแล้ว ความรุนแรงของสถานการณ์ชายแดนใต้ยังคงเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจคือในช่วงเดือนรอมฎอน เหตุการณ์มักจะรุนแรงขึ้นในทุกปี

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน - 2016-05-09 17:42

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ถึงการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับมาร่า ปาตานีที่อาจจะหยุดชะงักว่า การพูดคุยสันติสุขจะเดินหน้าต่อ แม้จะมีปัญหาเรื่องกรอบข้อตกลงร่วมของทั้งสองฝ่าย (TOR) ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็ตาม ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องหาทางตกลงกันว่า TOR ที่ทั้งสองฝ่ายพอจะตกลงกันได้นั้นอยู่ในระดับไหน เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความคาดหวังและต้องการทราบข้อเท็จจริง ไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้ถูกตีความไปแบบอื่นกว่า การพูดคุยจะล่มหรือไม่มีการพูดคุยสันติสุขแล้ว

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน - 2015-02-03 07:16
อิมรอน สาเหาะ
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
 

เวทีเสวนา CSOs รุ่นใหม่ในหลักสูตรโรงเรียนประชาธิปไตยของวิทยาลัยประชาชน มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน แนะทำงานชุมชนต้องมียุทธศาสตร์ อยากเห็นประชาสังคมรุ่นใหม่กล้าที่จะคิดแตกต่าง หาทางเลือกใหม่ๆ และไม่ใช้กำลัง ด้านเวทีเสวนาพลังคนหนุ่มสาวกับการขับเคลื่อนสังคมชี้คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ทักษะและทุ่มเท