Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
Event Day Date Time Link
แบ่งปันความรัก ด้วยการบริจาคหนังสือมือสอง ร่วมบริจาคหนังสือมือสอง แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้ Sunday December 31, 2017 00:00
November 2017
Event Day Date Time Link
The international forum on "Data, Information and knowledge for digital lives" Monday November 13, 2017 09:00
October 2017
Event Day Date Time Link
Summer Camp (Malaysia-Thailand) Saturday October 14, 2017 00:00
September 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้า 60 ปี ชาวดรุณศาสน์ Saturday September 30, 2017 08:00
โครงการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมกวนอาซูรอ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการขับร้องอนาซีด Wednesday September 27, 2017 09:00
ขอเชิญร่วมงานในหัวข้อ การเลือกปฏิบัติกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง Monday September 25, 2017 13:30
โครงการสัมมนา "เผชิญความอยุติธรรมด้วยการบันทึกประวัติศาสตร์" Sunday September 24, 2017 12:00
กำหนดการแถลงข่าว “Peace Survey 3: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี” Sunday September 24, 2017 10:00
รับสมัครนักข่าวเยาวชน Gen Peace Reporters for media facilitators รุ่นที่ 2 Sunday September 24, 2017 09:00
ย้อนความทรงจำ ชาติพันธ์ุกับในหลวง ราชกาลที่ 9 พลังที่ถูกส่งต่อ จากภูเขาถึงทะเล Saturday September 23, 2017 13:30
การประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2 "50 ปี ม.อ.สันติภาพเพื่อสังคม" Thursday September 21, 2017 09:00
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ "สร้างตาดีกา(โรงเรียนสอนศาสนา)สู่ศรัทธาชน" Wednesday September 20, 2017 00:00
เสวนาพิเศษหัวข้อ "อุมมาตุลวาฮีดะห์ อิสลามกับการสร้างเอกภาพประชาชาติ" Saturday September 16, 2017 20:30
Charity Dinner 2017 Saturday September 16, 2017 16:00
ขอเชิญร่วม กิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Wednesday September 13, 2017 09:00
Mining, Social Impact and Social Responsibility Wednesday September 13, 2017 08:30
สัมมนาครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร หัวข้อเรื่อง"เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม : พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข" Wednesday September 13, 2017 08:30
ประวัติศาสตร์แห่งการเหยียด Sunday September 10, 2017 13:30
ขอเชิญร่วมเสวนาประเด็นเรื่อง Rohingya Saturday September 9, 2017 13:30
เปิดมุมมอง แชร์ความคิด กับรายการสานสันติ "คืนคนดีสู่สังคม" Saturday September 9, 2017 10:00