Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

June 2010
Event Day Date Time Link
ศุกร์เสวนา ครั้งที่ 12: ชุมชนมุสลิมภายใต้รัฐธรรมนูญไทย Friday June 18, 2010 09:30
สานเสวนาผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Friday June 18, 2010 08:30
เวทีสาธารณะ “จากสงครามสู่สมานฉันท์ – ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ” Wednesday June 16, 2010 13:00
The Human Rights Grants Scheme 2010–11 round is now open (AusAID) Tuesday June 15, 2010 16:00
เวทีแลกเปลี่ยน “รูปแบบการปกครองท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เหมาะสมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กลุ่มสื่อสารมวลชน) Tuesday June 15, 2010 08:30
ตลาดนัดรัฐศาสตร์ครั้งที่ 2: มิติการชุมนุมการเมือง ความขัดแย้ง ความเป็นมนุษย์ ภาพเล่าเรื่อง Monday June 14, 2010 09:30
เวทีแลกเปลี่ยน “รูปแบบการปกครองท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เหมาะสมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กลุ่มชุมชนหลากหลาย) Monday June 14, 2010 08:30
เปิดตัว “โครงการอบรมการรักษาพยานหลักฐานพยานที่เกิดเหตุ” Sunday June 13, 2010 09:00
เปิดตัว "มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม" Sunday June 13, 2010 08:30
เชิญร่วมงาน "มหกรรมอนาชิด มหากาพย์เพื่อสันติ" Saturday June 12, 2010 20:00
เชิญชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในงาน "มหกรรมองค์กรเยาวชนจังหวัดนราธิวาส" Saturday June 12, 2010 09:00
บรรยายพิเศษเรื่อง "ทำไมต้องบริหารจัดการเรื่องอดีต: ประสบการณ์จากต่างประเทศ ที่มาและบทบาทของคณะกรรมการสมานฉันท์และคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง" Wednesday June 9, 2010 17:30
แถลงข่าวโครงการเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม "ตันหยงบุหงา... อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี" Tuesday June 8, 2010 13:00
กำหนดการอบรมการรายงานข่าวเพื่อสิทธิมนุษยชน Thursday June 3, 2010 09:00
May 2010
Event Day Date Time Link
ร่วมคิด ร่วมคุย : เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทองค์กรภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ Sunday May 30, 2010 08:30
กิจกรรมประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 2 (ในโครงการย่อย: R4 โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคม) Saturday May 29, 2010 08:30
สัมมนา “ภูมิวัฒนธรรมใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้” Wednesday May 26, 2010 08:30
การเสนอรายงาน “บทบาทและความท้าทายของผู้หญิงมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย” Tuesday May 25, 2010 09:30
เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมการสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น Monday May 17, 2010 23:59
การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Saturday May 15, 2010 08:00