Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

January 2010
Event Day Date Time Link
งานระดมทุนที่สะบ้าย้อยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ Saturday January 23, 2010 09:00
มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ (Photo for Peace Festival) Friday January 22, 2010 09:00
การประชุมหารือ "แนวทางการขับเคลื่อนเชิงวิชาการในการกระจายอำนาจสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้" Wednesday January 20, 2010 08:30
มหกรรมสันติภาพชายแดนใต้ Saturday January 16, 2010 09:00
ศุกร์เสวนาครั้งที่ 6 - ผู้หญิงมุสลิมในบริบทความขัดแย้ง: บทสะท้อนสภาวะสมัยใหม่ Friday January 15, 2010 08:30
เสวนาหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนระหว่างตำรวจและผู้ต้องหา” Thursday January 14, 2010 09:00
รับบริจากงานวันเด็กที่บ้านตาแปด Sunday January 10, 2010 09:00
เปิดตัวแนะนำรายการวิทยุ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้” Sunday January 10, 2010 08:30
ศุกร์เสวนาครั้งที่ 5 - ชุมชนมลายู: ท่ามกลางความรุนแรง Friday January 8, 2010 08:30
งานนิทรรศการ Silent Power ตอน "ปากคำสามจังหวัดชายแดนใต้" Friday January 8, 2010 08:00
December 2009
Event Day Date Time Link
สิทธิวิวาทะ "ชาวบ้านจุดประกาย...ประชาธิปไตยทางตรง" Thursday December 24, 2009 10:05
ประชุมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีแห่งชาติ Tuesday December 22, 2009 09:00
งาน "ศักราชใหม่อิสลาม ปี ฮ.ศ.1431" Saturday December 19, 2009 08:30
ศุกร์เสวนา - ฮิญาบและกรือเซะ: ประวัติศาสตร์ปาตานีระยะใกล้และการต่อรองทางการเมืองที่หายไป Friday December 18, 2009 09:00
เสวนา “นิติรัฐแบบไทยๆ : เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม” Thursday December 17, 2009 13:30
รายการโทรทัศน์ สิทธิ...วิวาทะ หัวข้อ “เมื่ออบต.อยากเป็นเทศบาล” Thursday December 17, 2009 10:05
สัมมนาหัวข้อ “สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการพิจารณาคดี” Wednesday December 16, 2009 13:00
สัมมนาสาธารณะ "จินตนาการปฏิรูปสื่อในทศวรรษหน้า" Rethinking Media Reform: Integrated Media Policy 2010-2020 Tuesday December 15, 2009 09:00
มหกรรมงานสิทธิมนุษยชน "รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ" Monday December 14, 2009 09:00
สัมมนาวิชาการ “ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใต้ของไทย: การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม” Friday December 11, 2009 08:30