Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

April 2017
Event Day Date Time Link
สานเสวนา สามศาสนา Tuesday April 25, 2017 19:00
"โฆษกดามัย คุยเรื่องสันติภาพ" Tuesday April 25, 2017 18:00
เชิญร่วมงาน Dunia Hari Ini สัญจร ครั้งที่ 2 ” สันติภาพอยู่หนใด” (Dimanakah Kedamaian) Sunday April 23, 2017 12:30
เสวนาวิชาการ หัวข้อ: โศกนาฏกรรมซีเรียที่ถูกมองข้าม Sunday April 23, 2017 12:30
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “(Un)Managing the Refugee Crisis in Southeast Asia?” Saturday April 22, 2017 16:30
สุข-แห่ง-สยาม Saturday April 22, 2017 10:00
เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการต่อสู้ทางการเมืองและการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีของชาวปาตานี" Thursday April 20, 2017 19:00
บรรยายพิเศษ ในโครงการ “อบรมเยาวชนโดยใช้หลักธรรมของศาสนาอิสลามในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” TOWARD THE LIGHT CAMP 2017 Tuesday April 18, 2017 20:00
ครบรอบ 10 ปี สถาปนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เชิญร่วมฟังบรรยาย คุณธรรมนำสังคมสันติสุข Wednesday April 12, 2017 20:00
ครบรอบ 10 ปี สถาปนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา Tuesday April 11, 2017 08:00
ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1438 Saturday April 8, 2017 08:00
เชิญร่วมงาน فيستيفال رجب มหกรรมระญับ Friday April 7, 2017 21:00
เสวนา เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย Friday April 7, 2017 08:00
โครงการทักษะวัฒนธรรม ขอเชิญชมหนังสั้น ขัดกันฉันมิตร Thursday April 6, 2017 12:00
สัมมนานานาชาติ เรื่อง ทางสายกลาง: วิถีอิสลามในการเผชิญสถานการณ์โลกช่วงเปลี่ยนผ่าน และผลกระทบต่ออาเซียน-ไทย Wednesday April 5, 2017 08:00
เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ Monday April 3, 2017 09:00
เชิญร่วมงานมาแกแตศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๖๐ Sunday April 2, 2017 11:00
เชิญร่วมงาน วิชาการมุนตะดามัสยิดหะยีดาวูด Saturday April 1, 2017 19:30
เปิดบ้านนายอากร Saturday April 1, 2017 16:00
เชิญร่วมอบรม ครอบครัวกับความสุข Saturday April 1, 2017 08:30