Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

June 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันมอบทุนการศึกษาและทุนชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากไร้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2560 Thursday June 15, 2017 00:00
ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะเรื่อง "ข้ามพ้นความแตกแยก: กลยุทธ์การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง" Tuesday June 13, 2017 13:00
โครงการ "อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์" Monday June 5, 2017 09:00
กำหนดการชุดปาฐกถาพิเศษ "อักษราภิวัตน์" Sunday June 4, 2017 08:00
ว่าวไทยสุดแดนใต้ ครั้งที่ 2 Saturday June 3, 2017 08:30
เชิญร่วมงานเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า นักศึกษา ประชาชน : 10 ปีชุมนุมใหญ่ ปาตานีได้อะไร" Friday June 2, 2017 14:00
May 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอินทผาลัมให้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำ 4 จังหวัดชายแดนใต้ Tuesday May 30, 2017 00:00
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “พัฒนาการและการปรับตัวของพูโล Patani United Liberation Organization – PULO ในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี” Monday May 29, 2017 14:00
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง "ศาสนากับรัฐ และคุณค่าในโลกร่วมสมัย" Saturday May 27, 2017 09:00
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 Friday May 26, 2017 08:01
เชิญร่วมงานเสวนา "บทเรียนบ้านนอก" พื้นที่การเมืองของชุมชนกับการหนุนเสริมสันติภาพ Wednesday May 24, 2017 12:30
ขอเชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ “พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี” Tuesday May 23, 2017 08:00
เส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้า เป้าหมายคือสวรรค์ Tuesday May 23, 2017 08:00
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้: พลังแห่งเสียงกับการเยียวยาและคืนดีในสังคมไทย” Sunday May 21, 2017 13:00
โครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/60 ในหัวข้อสำคัญ ฮาลาเกาะฮฺวงกลมเปลี่ยนโลก Saturday May 20, 2017 08:30
การประชุมวิชาการสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์แห่งประเทศไทย (TIMA) ครั้งที่ 11 Saturday May 20, 2017 08:00
การสร้าง Spirit ของสายบุรี Friday May 19, 2017 08:00
การประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี 2560 Wednesday May 17, 2017 08:00
เชิญร่วมงานสานเสวนาสันติภาพในหัวข้อ”เราจะนิยามสันติภาพที่ยั่งยืนได้อย่างไร” Saturday May 13, 2017 13:00
ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับรอมฎอน Saturday May 13, 2017 09:00