Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

December 2016
Event Day Date Time Link
กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมสังคม ในหัวข้อเรื่อง "จิตวิทยาและศิลปะกับการเยียวยา" Tuesday December 20, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกร้านหารายได้และรับฟังปาฐกถาพิเศษ "ร่วมใจช่วยโรฮิงญาในอาระกัน" Friday December 16, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ อภิธานศัพท์ว่าด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง Thursday December 15, 2016 13:00
ขอเชิญร่วมงานกินขนมจีนและรวมละหมาดฮายัตขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวปอเนาะญิฮาดวิทยา Monday December 12, 2016 10:00
Perasmian Pembukaan Bangunan Patani Center เชิญร่วมละหมาลฮายัตและเมาลิดสัมพันธ์ Sunday December 11, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมงานวันกิจกรรมสำหรับเด็กๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Saturday December 10, 2016 09:00
Seminar Kecemerlang Islam Nusantara Friday December 9, 2016 07:00
โครงการช่วยเหลือภัยหนาวแด่ชาวซีเรีย อาหาร ยาและนม Friday December 9, 2016 00:00
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ในโลกมุสลิมปัจจุบันในอิสรออีลและโรฮิงญา Wednesday December 7, 2016 19:45
เชิญเข้าร่วมรับฟังและสนทนาใน บทวิเคราะห์ "หัวข้อ ติดตามความก้าวหน้ากระบวนการเจรจาสันติภาพมินดาเนาภายใต้รัฐบาลดูแตร์เต" Wednesday December 7, 2016 19:00
ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษ ความขัดแย้งในระยะเปลี่ยนผ่าน : ปาตานี-มินดาเนา Wednesday December 7, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ Tuesday December 6, 2016 18:00
WSEAS Seminar on "Politics of Words in Pa(t)tani: Constructing 'Peace' in Ethnopolitical Conflict" Tuesday December 6, 2016 16:30
เชิญร่วมงาน เมาลิดกลางบันนังสตา ครั้งที่ 4 FUNGSI MUHAMMAD RAHMAT UNTUK SEMUA UMMAH " มูฮัมหมัด ซ.ล " ศาสดาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง Tuesday December 6, 2016 07:00
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัวด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญฟังบรรยาย ในหัวข้อ หนทางสู่สวรรค์ Sunday December 4, 2016 20:00
ชวนคนรุ่นใหม่ มาร่วมเหลาความคิด เหลาเทคนิคการออกแบบสื่อ เหลาจิตวิญญาณหลอมรวมพลังของนักสื่อสารในงานเสวนาสาธารณะมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเยาวชน Saturday December 3, 2016 13:00
ซาอุดีอารเบีย & ตุรกี สองกำแพงแกร่งประชาชาติอิสลาม Friday December 2, 2016 12:00
November 2016
Event Day Date Time Link
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "ภาษามลายูกับงานวรรณกรรมมลายู” Wednesday November 30, 2016 13:00
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทวิ-พหุภาษา Wednesday November 30, 2016 09:00
ขอเชิญร่วม การสัมมนาวิชาการ สหวิชาชีพกับงานสังคมสงเคราะห์ : safety net ในสถานการณ์ชายแดนใต้ Wednesday November 30, 2016 08:00