Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

October 2016
Event Day Date Time Link
ขอเชิญสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2559 Monday October 31, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโล้โก้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Monday October 31, 2016 00:00
ทุน Sasakawa Peace Foundation เพื่อสันติภาพโลก Monday October 31, 2016 00:00
ขอเชิญร่วมสมัครแข่งฟุตซอลโกล ตี-กุฮ "DANISH SHOES" Saturday October 29, 2016 08:00
ขอเชิญร่วมงาน SAMBUTAN MA-AL HIJRAH 1438 Saturday October 29, 2016 07:00
โรงพยาบาลรามันเปิดบริการเข้าสุนัตฟรี Saturday October 29, 2016 00:00
โครงการติวฟรีจาก Sc Tutor ปัตตานี Thursday October 27, 2016 12:00
"Islamist Movements and Middle East Turmoil:lessons from Implications for Southeast Asia" Thursday October 27, 2016 09:30
ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการด้านภาษามลายู ภายใต้หัวข้อ "บทบาทภาษามลายูในประเทศไทย" (Topic the role of Malay language in Thailand) Wednesday October 26, 2016 10:00
ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการด้านภาษามลายู ภายใต้หัวข้อ "บทบาทภาษามลายูในประเทศไทย" (Topic the role of Malay language in Thailand) Wednesday October 26, 2016 10:00
เลื่อน กำหนดการบรรยาย กระบวนการสันติภาพ ความสำเร็จและความท้าทายในโคลอมเบียและสามจังหวัดชายแดนใต้ ไปเป็นเดือนหน้า Tuesday October 25, 2016 13:00
โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 Tuesday October 25, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาจากใจถึงใจ เรื่อง จีบหลังแต่ง Saturday October 22, 2016 09:00
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ "คุณธรรมในหมู่คนรุ่นใหม่ : วิกฤตและข้อเสนอ" Saturday October 22, 2016 08:00
คุฏบะห์วันศุกร์ "อิสลาม ศาสนาแห่งมนุษยชาติ" Friday October 21, 2016 12:25
ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาธรรมวันศุกร์ หัวข้อ ในหลวงกับพสกนิกรไทยมุสลิม Friday October 21, 2016 12:25
ขอเชิญร่วมงาน อาซูรอสัมพันธ์ ในกระทะใหญ่ที่สุดในโลก Thursday October 20, 2016 07:00
เสวนาวิชาการ การตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของเมือง การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทิศทางและความท้าทายในการศึกษาและพัฒนา Wednesday October 19, 2016 08:30
เชิญติดตามรับฟังรายการ "เสียงสุขภาวะชายแดนใต้" สร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างเสริมสุขภาวะในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ Sunday October 16, 2016 16:10
เชิญร่วมฟังบรรยาย(ศาสนา) โดย บาบอลี สะกำ ทุกๆ วันอาทิตย์ Sunday October 16, 2016 14:00