Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

November 2016
Event Day Date Time Link
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "การเลือกตั้งสหรัฐ ผู้นำใหม่ และความสัมพันธ์กับโลกมุสลิม" Tuesday November 29, 2016 13:00
ขอเชิญร่วม งานเสวนากระบวนการสันติภาพ: บทเรียนและความท้าทายในโคลอมเบียและสามจังหวัดชายแดนใต้ Tuesday November 29, 2016 13:00
ขอเชิญร่วมงาน โศกอนาฏกรรมด้ามขวานในแผนพัฒนาภาคใต้ Sunday November 27, 2016 14:00
เวทีสัมมนานำเสนอฟอนต์ภาษายาวี Sunday November 27, 2016 08:30
أچارا فوروم سمينار فونت جاوي Sunday November 27, 2016 08:30
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ วิกฤติภาษามลายูตัวเขียนยาวีและทิศทางการพัฒนาภาษาเพื่อปาตานีสันติสุข Sunday November 27, 2016 08:15
โครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร สู่การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในพื้นที่สามชายแดนใต้ (Media Facilitator) Saturday November 26, 2016 08:30
ขอเชิญร่วมค่าย " Sambutan Anak Patani #8 " Friday November 25, 2016 08:01
มหกรรมอาซูรอสัมพันธ์ "กะทะใหญ่ที่สุดในโลก" Wednesday November 23, 2016 08:00
นัดถกด่วน ช่วยโรฮิงญา! Tuesday November 22, 2016 19:00
สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรมจากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย Sunday November 20, 2016 13:00
โครงการสัญจรครั้งที่ 21 ʿIbād Ar Raḥmān อิบาดุรฺ เราะหฺมาน โดย ทีมงาน The Station เครือข่ายสถานีความรู้ Sunday November 20, 2016 08:30
Photo Exhibition and Documentary “The Campers: Micro-Cosmopolitanism of the Refugee’s World” Sunday November 20, 2016 04:30
ช่วยเหลือชาวโรฮิงยา เร่งด่วน! Saturday November 19, 2016 00:00
เวทีเสวนา : สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองภายใต้การปกครองหลังรัฐประหาร Wednesday November 16, 2016 13:00
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ"ฮาลาล ความสำคัญและการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฮาลาล" Wednesday November 16, 2016 08:00
ขอเชิญร่วมเวทีพัฒนาไอเดียนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ Thursday November 10, 2016 00:00
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานแสดงภาพถ่าย ชมภาพยนตร์สารคดี และเสวนาชีวิตชาวโรฮิงยา ในประเทศไทย Wednesday November 9, 2016 13:00
ขอเชิญรับประทานอาหารและบริจาคเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง Tuesday November 8, 2016 15:30
เชิญชวนมาฟังเสาวนา เรื่อง "อนาคตอารยธรรมอิสลาม ในยุคโลกภิวัตน์ Thursday November 3, 2016 10:30