รวมน้ำใจฝ่าวิกฤติน้ำท่วมภาคใต้ ประมวลภาพและช่องทางรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย

รวมน้ำใจฝ่าวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ประมวลภาพการช่วยเหลือและช่องทางรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยบางส่วน อันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ธันวา 59-มกรา60 ประมวลจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภาครัฐและประชาชน

9 ม.ค.60 จุดรับบริจาคของศูนย์อาสาสมัครลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี มีคนทยอยนำสิ่งมาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ตลอดทั้งวัน และได้ระดมอาสาสมัครร่วมจัดชุดถุงยังชีพ 500 ชุด เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันพรุ่งนี้ ร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 704 250 8252 สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถโทรศัพท์แจ้งที่ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 081 - 7675781 (เพจ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี)

ผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาร่วมกับวิทยาเขตพัทลุง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ 500 ชุด มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.พัทลุง และมอบเงินจากการรับบริจาค 20,000 บาท จากประชาชนชาวจังหวัดสงขลาให้แก่วิทยาเขตพัทลุงดำเนินการจัดถุงยังชีพต่อไป

ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2560 ม.ทักษิณ ขอร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เพื่อจัดซื้อสิ่งของจำเป็นต่อผู้ได้รับความเดือนร้อน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ปลากระป่อง (เพจ : ม.ทักษิณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 2560)

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยได้เปิดบัญชีเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 637-1-01225-5 (มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย)

คณบดี, ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสมทบบริจาคอาหารแห้งให้กับผู้ประสบภัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ จากเฟส : HoyTark LoveThailand

8 ม.ค.60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ บัญชี เงินบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ ม.อ.ปัตตานี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 704-250825-2 และรับบริจาคข้าวสาร อาหารกระป๋อง ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี จากเพจ : PSU Pattani Student News (PPS NEWS)

คณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบประสบภัยจากน้ำท่วมและได้มอบของแก่ครอบครัว 3 พื้นที่ 1. ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 2. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 3. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งยางแดง วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จากเฟส : อาทร์ กู้ชีพฮิลาลๆ

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร เชิญร่วมส่งน้ำใจสู่ชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค หรือร่วมบริจาคเงินที่บัญชี ‘มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร’ ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 929-0-18150-8 จาก : http://www.hilalahmar.org/387

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ยังเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก เทียน ให้กับผู้ประสบภัย ณ  ศูนย์กลางประสานงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร และศูนย์ปฏิบัติการมูลนิธิฯในแต่ละพื้นที่  ดังนี้ 1.ศูนย์กลางประสานงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร Tel .084-8597410 2.ศูนย์ปฏิบัติการยะหริ่ง จ.ปัตตานี Tel.081-5439167 3.ศูนย์ปฏิบัติการปะนาเระ จ.ปัตตานี Tel.080-0356944 4.ศูนย์ปฏิบัติการรามัน(วังพญา) จ.ยะลา Tel.088-3932038 5.ศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตา จ.ยะลา Tel.084-9655596 6.ศูนย์ปฏิบัติการเมืองนราธิวาส Tel.088-3934531 7.ศูนย์ปฏิบัติการรือเสาะ จ.นราธิวาส Tel.094-1309657 8.ศูนย์ปฏิบัติการสะบ้าย้อย จ.สงขลา Tel.086-2906674 9.ศูนย์ปฏิบัติการจะนะ  จ.สงขลา Tel.088-3938199 10. ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ฉลุง จ.สตูล

กรมประชาสัมพันธ์ระดมสื่อในสังกัดเปิดช่องทางสื่อสารความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัย “สะพานเชื่อมไทย ส่งใจไปปักษ์ใต้” เชื่อทุกวิกฤตฝ่าฟันได้ด้วยพลังสามัคคี ออกอากาศทาง NBT เวลา 9.00-11.00 เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 8 ม.ค.จากเฟส รดิต อดิรถ

8 ม.ค.60 พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ ผบ.ฉก.ทพ.49 นำกำลังทหารพรานหญิง กรมทหารพรานที่ 49 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย นำอาหาร น้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่บ้านมะกอกใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง และพื้นที่ บ้านท่าเสม็ด ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

8 ม.ค.60 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน 1,100 ชุดแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส (จากเฟสที่ว่าการอำเภอ สุไหงโก-ลก)

8 ม.ค.60 พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.44,ร่วมกับ นาย โอม เชื้อแหลม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.ละหาร 325 ครอบครัว

08 ม.ค.60 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ช่วยบรรจุและแจกถุงยังชีพให้กับพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ตอนล่าง (สามจังหวัดชายแดน)

7 ม.ค.60 ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส พร้อมด้วย ผกก.สภ.บาเจาะ ผบ.ฉก.ทร.32 มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม 800 ถุง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

6 ม.ค.60 ส่วนราชการหลายฝ่าย นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ใน ม.8 ต.บาฮาเราะ อ.เมือง จ.ปัตตานี (เพจข่าวด่วน ปัตตานี นราฯ ยะลาและสงขลา)

06 ม.ค.60 นักเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จ.ยะลา ได้ออกพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย บ้านบาโงย บ้านกูโป บ้านกลาง และบ้านบลูกาปาละห์ เพื่อมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง จากเฟส อ.แอ้ สเปอร์พ่อทุกช่าง

พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผบ.ฉก.ทพ.41 ทหารพรานหญิง 41 แพทย์เคลื่อนที่ส่งของบรรเทาทุกข์ ยารักษาโรคและถุงพระราชทานไปให้ผู้ประสบอุทกภัย ต.โละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา จากเฟส  ปู บุษยา

สมาคมพีน้องช่วยเหลือพี่น้องสมาชิก อ.ส ขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา ขอรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ และ เครื่องยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถบริจาคได้ที่ . กองร้อยปฏิบัติการฝึก บก อส ท่าสาป 171 ม 1 ถ.เตาปูน/ท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือ บริจาคเป็นเงินก็ได้ที่เลขบัญชี 924 024 3011 ธนาคารกรุงไทย สาขา บันนังสตา ชื่อบัญชี อับดุลฮากิม ดาราเซะ หรือ ติดต่อได้ที่ 0928379961 จากเฟส  อส อับดุลฮากิม ดาราเซะ

    

5 ม.ค.60 เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา นำสิ่งของไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ปัจจัยช่วยเหลือ 10,000 บาท ข้าวสาร 200 กิโลกรัม อาหารแห้ง 12 กระสอบ สิ่งของ 100 ชุด น้ำดื่ม 500 ขวด จัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารชาวบ้านในเขตชุมชน เกือบ 200 หลังคาเรือน

4 ม.ค.60 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมคณะลงพื้นที่ หมู่ 6 บ.ตลาดล่าง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ร่วมกันมอบของใช้ อาหาร ยารักษาโรค ให้กับชาวบ้านที่ประสพเหตุอุทกภัยและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้ารักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น (จากเพจยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน)

4 ม.ค.60 ศอ.บต.มอบข้าวกล่องจาก "ครัวฮาลาล ศอ.บต." ให้ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.ระแงะ และ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รวม 1,000 กล่อง (จากเพจข่าวด่วน ปัตตานี นราฯ ยะลาและสงขลา)

4 ม.ค.60 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 41 และทีมงานหน่วยกู้ชีพ ย.ล1 เข้าช่วยประชาชนที่ถูกน้ำท่วม อ.รามัน จ.ยะลา จากเฟส : อาทร์ กู้ชีพฮิลาลๆ

 3 ม.ค.60 นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนท่าทราย ม.5 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ ม.3 บ้านปาดังยอ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก (จากเฟสที่ว่าการอำเภอ สุไหงโก-ลก)

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 41 พร้อมด้วยชุดแพทย์สนาม และอาสาสมัครทหารพรานหญิง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ.โต๊ะพราน ม.1 บ.จะรังตาดง ม.2 บ.พรุ ม.3 บ.ป่าบอน ม.4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

1-3 ม.ค.60 สำนักปลัดเทศบาลตำบลยะหา จ.ยะลา ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยและตรวจเช็คไฟฟ้าในครัวเรือน ภาพจากเฟส : เทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา