Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
Event Day Date Time Link
แบ่งปันความรัก ด้วยการบริจาคหนังสือมือสอง ร่วมบริจาคหนังสือมือสอง แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ชายแดนใต้ Sunday December 31, 2017 00:00
August 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ "กระเป๋าเป้และแว่นตา : การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย" Sunday August 13, 2017 13:00
July 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ หรือ คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 Thursday July 13, 2017 00:00
กิจกรรมวาดภาพและศิลปะ Saturday July 1, 2017 00:00
June 2017
Event Day Date Time Link
สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศดูดวงจันทร์เนื่องวันอิฏิลฟิตริ Saturday June 24, 2017 08:00
เชิญร่วมรับฟัง "สื่อยุคหลอมรวมโอกาสหรือภัยคุกคามของภาคประชาชน" Thursday June 22, 2017 10:00
อ่านอัลกุรอานแบบฉบับท่านนบี ครั้งที่ 2 Thursday June 15, 2017 00:01
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันมอบทุนการศึกษาและทุนชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากไร้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2560 Thursday June 15, 2017 00:00
ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายสาธารณะเรื่อง "ข้ามพ้นความแตกแยก: กลยุทธ์การสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง" Tuesday June 13, 2017 13:00
โครงการ "อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์" Monday June 5, 2017 09:00
กำหนดการชุดปาฐกถาพิเศษ "อักษราภิวัตน์" Sunday June 4, 2017 08:00
ว่าวไทยสุดแดนใต้ ครั้งที่ 2 Saturday June 3, 2017 08:30
เชิญร่วมงานเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า นักศึกษา ประชาชน : 10 ปีชุมนุมใหญ่ ปาตานีได้อะไร" Friday June 2, 2017 14:00
May 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอินทผาลัมให้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำ 4 จังหวัดชายแดนใต้ Tuesday May 30, 2017 00:00
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง “พัฒนาการและการปรับตัวของพูโล Patani United Liberation Organization – PULO ในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี” Monday May 29, 2017 14:00
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง "ศาสนากับรัฐ และคุณค่าในโลกร่วมสมัย" Saturday May 27, 2017 09:00
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 Friday May 26, 2017 08:01
เชิญร่วมงานเสวนา "บทเรียนบ้านนอก" พื้นที่การเมืองของชุมชนกับการหนุนเสริมสันติภาพ Wednesday May 24, 2017 12:30
ขอเชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ “พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี” Tuesday May 23, 2017 08:00
เส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้า เป้าหมายคือสวรรค์ Tuesday May 23, 2017 08:00