Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

July 2017
Event Day Date Time Link
กิจกรรมวาดภาพและศิลปะ Saturday July 1, 2017 00:00
June 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันมอบทุนการศึกษาและทุนชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากไร้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2560 Thursday June 15, 2017 00:00
โครงการ "อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์" Monday June 5, 2017 09:00
กำหนดการชุดปาฐกถาพิเศษ "อักษราภิวัตน์" Sunday June 4, 2017 08:00
ว่าวไทยสุดแดนใต้ ครั้งที่ 2 Saturday June 3, 2017 08:30
May 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง "ศาสนากับรัฐ และคุณค่าในโลกร่วมสมัย" Saturday May 27, 2017 09:00
เส้นทางโลกนี้สู่โลกหน้า เป้าหมายคือสวรรค์ Tuesday May 23, 2017 08:00
การประชุมวิชาการสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์แห่งประเทศไทย (TIMA) ครั้งที่ 11 Saturday May 20, 2017 08:00
อะฮฺลันเราะมะฎอน ฮิจเราะฮฺศักราช 1438 Saturday May 13, 2017 08:00
มหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด Saturday May 6, 2017 00:00
การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 30 Friday May 5, 2017 00:00
April 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญร่วมงาน Together รวมใจเป็นหนึ่ง Saturday April 29, 2017 16:00
ครบรอบ 10 ปี สถาปนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เชิญร่วมฟังบรรยาย คุณธรรมนำสังคมสันติสุข Wednesday April 12, 2017 20:00
ครบรอบ 10 ปี สถาปนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา Tuesday April 11, 2017 08:00
ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1438 Saturday April 8, 2017 08:00
โครงการทักษะวัฒนธรรม ขอเชิญชมหนังสั้น ขัดกันฉันมิตร Thursday April 6, 2017 12:00
เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ Monday April 3, 2017 09:00
เชิญร่วมงานมาแกแตศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๖๐ Sunday April 2, 2017 11:00
เชิญร่วมงาน วิชาการมุนตะดามัสยิดหะยีดาวูด Saturday April 1, 2017 19:30
เปิดบ้านนายอากร Saturday April 1, 2017 16:00