Masyarakat sipil wilayah sempadan selatan, perlu mengatasi cabaran

Penasihat dan pemantau pelaksanaan projek bagi jaringan masyarakat sipil dari Wold Bank berkata, hasil dari membuat penilaian pelaksanaan programe yang di kendalikan oleh jaringan masyarakat sipil wilayah sempadan selatan dalam sekitar 10 tahun yang lalu, di dapati bahawa ada perubahan peningkatan yang cukup baik, walau bagaimanapun, masih ada cabaran yang mereka perlu meningkatkan demi kemajuan organisasi masing-masing hingga seterusnya.

Satu dekad CSO, cabaran bukan dari luar

Adam Burke, yang selaku penasihat dan pemantau pelaksanaan projek untuk membina jaringan masyarakat sipil, yang di selenggarakan oleh wold bank, beliau berkata bahawa, hasil dari buat penilaian semenjak 10 tahun yang telah lepas, di dapati bahawa organisasi masyarakat sipil di dalam kawasan wilayah sempadan selatan telahpun ada perubahan secara baik, terutama di dalam hal mengembangkan dan memperluaskan ruang yang berbentuk forum, yang berkaitan dengan isu kedamaian secara menyeluruh, terutama isu yang terlibat dengan pihak gerakan bersenjata atau BRN.

Yang lebih jelas ialah, gerakan badanbukan kerajaan atau cso/ngo yang sedang bergerak di dalam kawasan, telah menghasilkan beberapa pengtahuan baru dan buat pemahaman terhadap masalah yang sedang berlaku, pelaksanaa majlis atau ruang/forum dalam kawasan semakin meningkat. Dan penumbuhan organisasi juga turut meningkat dengan jumlah yang luar biasa, termasuk organisasi yang baru di tubuhkan. Dan begitu juga dengan mereka yang turut melibatkan diri di dalam urusan masyarakat semakin bertambah. Ada penyampaian kursus di dalam meningkatkan kebulihan, pengaturan stratigy yang lebih tepat bagi menyelesaikan masalah tempatan secara jelas, selain itu, ada peningkatan di dalam mengumpulkan maklumat, di dalam membuatkan statistic bagi mencatatkan jumlah keadaan yang berlaku, yang merupakan perkara baru dalam waktu 10 tahun kebelakangan ini, dan begitu juga dengan peranan kaum wanita yang bergerak secara steratigi dan bergerak secara yang lebih lama.

Beliau berkata lagi, cabaran yang sangat besar bagi lembaga/organisasi jaringan masyarakat sipil dalam kawasan ini adalah bukan dari faktur luar, malah ia terletak kapada pihak dalaman sendiri yang menjadi faktur utama.

Keadaan yang sulit dan keupayaan yang terhad

Walaubagaimanapun Adam juga berkata lagi bahawa, di dalam membuat penilaian tentang kerja-kerja yang telah lepas terhadap pergerakan badan masyarakat sipil tempatan, masih mengalami beberapa cabaran yang perlu mengatasinya.

Pertama pelaksanaan kerja yang sangat sulit akibat dari suasana yang berkonflik, kekerasan yang masih berterusan, yang juga menjadi batu halangan besar bagi anggota kerja badan masyarakat sipil, termasuk kekerasan yang berlaku dari keadaan konflik itu sendiri atau keadaan suasana tempat yang di selimuti oleh undang-undang kecemasan, undang-undang perintah berkurung dan juga undang-undang seumpamanya yang telah di terapkan oleh pemerintah.

Kedua, yang menjadi cabaran utama adalah kesulitan untuk menerusi kepada pihak yang berwewenang (power brokers) yang berperanan penting di dalam menyelesaikan masalah dalam kawasan, yang mana di dalam proses penyelesaian konflik itu, pasti memberi ruang kepada setiap pihak antara masyarakat dengan kerajaan, agar mereka yang terkait dengan keadaan mempunyai ruang hubungan antara mereka, dan ini adalah suatu kesulitan yang tidak mudah di capaikan.

Ketiga, yang menjadi cabaran adalah, badan masyarakat sipil tempatan, pasti bergerak secara jangka panjang (Long term) dan pada masa yang telah lalu, yang menjadi suatu cabaran bagi badan masyarakat sipil tempatan adalah, pemberian modal dari partner yang berbentuk dalam jangka pendik, walau bagaimanapun, beliau telah mengemukakan hal ini kepada pihak yang berkenaan Woid Bank, supaya memberi bantuan modal secara jangka panjang, dan kini masih di dalam tahap sedang buat pertimbangan oleh pihak yang berkenaan.

Satu cabaran lagi bagi badan masyarakat sipil dalam tempatan adalah, keupayaan yang terhad, dan dalam sudut pembangunan kemahiran organisasi juga di dapati bahawa, kebanyakan badan masyarakat sipil masih mengalami keupayaan yang terhad, yang tidak seimbang dengan keadaan zaman yang penuh dengan kemajuan ini, walau bagaimanapun beliau berkata, salah satu faktur adalah tergantung kepada alam sekitar dan keadaan tempat, dan juga kebulihan atau keupayaan bagi penggerak itu sendiri.

Perlu meningkatkan teknik dan struktur

Beliau berkata lagi bahawa, dari pengalaman yang berkesempatan di dalam temubual dengan badan masyarakt sipil tempatan dan membuat penilaian di dapati bahawa, terdapat beberapa hal yang menjadi titik perubahan yang luar biasa, aitu dalam kawasan di dapati banyak forum-forum berupa majlis tukar pendapat dan seminar yang di adakan oleh masyarakat tempatan dan dari masyarakat luar, yang merupakan suatu activity yang sangat baik. Walaubagaimanapun, perkara yang perlu memperbaiki adalah, di dalam pelaksanaan forum itu, di dapati bahawa mereka terlalu menajalankan forum yang terlalu rasmi (very formal) yang perlu di perbaiki, pasti berusaha supaya pelaksanaan itu tak terlihat seperti itu, yang perlu di jalankan selain forum penyampaian penceramahan adalah majlis tukar pendapat, yang perlu menjemput ahli pakar di dalam mengendalikan majlis.

Beliau berkata lagi, forum yang di jalankan di dalam kawasan, dapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat yang merupakan suatu perkembangan yang sangat baik, yang dapat mendengar pengunsyuran dan pandangan yang logic, walaubagaimanapun masih ada cara yang lain lagi yang lebih baik, selain mengadakan yang berbentuk forum.

Penemuan cara untuk membina bagi organisasi, beliau berkata bahawa, badan masyarakat sipil tempatan, perlu meningkatkan kemahiran mereka dan juga mempunyai struktur organisasi yang kuat, dan pasti terlepas dari organisasi yang berbaur perseorangan atau peribadi, kerana badan atau organisasi yang tidak mempunyai struktur yang kuat kemungkinan akan runtuh dengan mudah.

Penemuan yang menjadi suatu titik perubahan yang baru bagi masyarakat sipil tempatan adalah, di dapati bahawa sudah ada yang mengguna beberapa teknik dan tektik sebagai alat di dalam menyiapkan kerja, seperti monitor maklumat, buat penilaian dalam berbagai bentuk, mencatat statistic yang berkenaan dengan peristiwa yang berlaku, yang akan membantu pelaksanaan yang lain agar lebih berkuality, dan yang lebih penting di dapati bahawa, gerakan yang berupa secara perseorangan yan tanpa jaringan adalah sangat sulit, oleh itu badan-badan yang bergerak dalam tempatan pasti bergerak bersama dengan badan yang lain, semoga lekas berjaya dan sampai tujuan.

Cadangan kepada world bank

Adam berkata bahawa, hasil dari buat penilaian pada kali ini, beliau telah mencadangkan kepada world bank bahawa, badan masyarakat sipil di dalam kawasan wilayah sempadan selatan, ada perubahan secara jelas dalam tempuh waktu 10 tahun yang lalu dan telah menawarkan supaya terus memberi sokongan kepada projek ini. terutamanya di atas inisiatif yang di kelolakan oleh masyarakat tempatan sendiri. Walaubagaimanapun, pihak yang memberi bantuan pasti memberi dukungan selakupenasihat dan juga memberi latihan atau kursus untuk membangun kebulihan dalam setiap bidang. Dukungan terhadap kegunaan media yang berfaedah, baik media modern atau media lama. Melatihkan tahap kesabaran di dalam menghadapi keadaan kecemasan, di samping itu, beliau juga membuat cadangan kepada wold bank, supaya memberi bantuan terhadap aktiviti dalam jangka panjang, dan termasuk sokongan perhubungan antara mereka, untuk membangunkan kemahiran dan kapasiti bagi organisasi masyarakat sivil dalam kawasan itu.

อ่านข่าวภาษาไทย

Adam Burke ประเมินประชาสังคมชายแดนใต้ “ก้าวหน้ามากแต่ต้องก้าวข้ามข้อท้าทาย”