“กัสตูรี มะห์โกตา” ประธาน PULO-mkp ชี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือหาทางออกปัญหาชายแดนใต้

สนทนากับกัสตูรี มะห์โกตา ถึงทิศทางของขบวนการพูโลต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ยืนยันเป้าหมายของพูโลยังคงเป็นเอกราชไม่เคยเปลี่ยนแปลง และการพูดคุยสันติภาพเป็นหนึ่งในแนวทางการต่อสู้เพราะไม่เห็นหนทางว่าปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงจะจบด้วยการต่อสู้ด้วยอาวุธ แนะทุกฝ่ายควรช่วยกันหาทางออกก่อนที่แนวคิดไอซิสจะเข้ามาและทุกฝ่ายจะพบกับหายนะ

การพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้หรือปาตานี ระหว่าง คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ กับ MAJLIS SYURA PATANI หรือ Mara Patani (มาร่า ปาตานี) ที่ประกอบไปด้วย แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (คณะผู้ก่อการใน BRN) แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปาตานี (BIPP) องค์การปลดปล่อยสหปาตานี (PULO-dspp) องค์การปลดปล่อยสหปาตา นี (PULO-mkp) ขบวนการมูญาฮิดีนอิสลามปาตานี (GMIP) ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และหลายๆ ภาคส่วนกำลังเฝ้าติดตามความคืบหน้าของการพูดคุย

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ กัสตูรี มะห์โกตา ประธานองค์การปลดปล่อยสหปาตานี (PULO-mkp) ถึงตำแหน่งแห่งที่ของขบวนการพูโลในความขัดแย้งรวมไปถึงที่ทางและทิศทางของขบวนการพูโลต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

บทบาทของ PULO ในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีในปัจจุบัน

กัสตูรี มะห์โกตา : หากย้อนดูกระบวนการพูดคุยสันติภาพในอดีต จะเห็นได้ว่าพูโลมีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ต้นและหากไม่มีบทบาทของพูโลกระบวนการพูดคุยในรอบใหม่นี้คงไม่สามารถเดินหน้าได้ เห็นได้ว่าพูโลเป็นหนึ่งในตัวแสดงที่สำคัญ ดังนั้นเมื่อมีการพูดคุยในปี 2014 ด้วยประสบการณ์ของการเจรจาเขาจึงจำเป็นที่จะต้องเชิญพูโลเข้าร่วมด้วย เพราะฝ่ายรัฐไทยเองหรือแม้แต่ฝ่ายที่ 3 คิดว่าหากไม่มีพูโลในกระบวนการพูดคุยคงไม่สามารถยุติความขัดแย้งในพื้นที่ได้

ทิศทางการเคลื่อนไหวของพูโลในสถานการณปัจจุบันที่เริ่มมีกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ?

กัสตูรี : พูโลเป็นหนึ่งในขบวกการต่อสู้ที่เคลื่อนไหวเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีตลอดมา พูโลไม่ได้คิดที่จะสู้ตราบนานเท่านาน สมมุติว่าพรุ่งนี้สามารถยุติปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ พูโลก็จะยอมรับผลเหล่านั้น แต่หากยังหาทางออกไม่ได้ พูโลก็จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อหาทางออกต่อไป

ทางออกที่พูโลมองเห็นคือ การพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพเท่านั้น เพราะไม่ว่าที่ใดในโลกนี้ต่างแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาสันติภาพทั้งสิ้น แต่ในระหว่างการพูดคุยไม่ได้แปลว่าจะต้องวางอาวุธ กิจกรรมทางอาวุธยังคงต้องมีอยู่ เพราะหากไม่มีกิจกรรมทางอาวุธแล้วฝ่ายตรงข้ามจะมาพูดคุยด้วยเหตุผลอะไร

พูโลเองก็รู้ว่ารัฐไทยเองไม่ได้คิดที่จะเจรจาต่อรองกับฝ่ายขบวนการต่อสู่เพื่อปาตานีมากนัก แต่ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วว่าการยุติปัญหาจะไม่จบด้วยการต่อสู้ด้วยอาวุธ การเจรจาสันติภาพจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการต่อสู้เพื่อการต่อรอง จึงอยากให้คนที่ไม่สนับสนุนการเจรจาสันติภาพได้เข้าใจในจุดนี้ด้วย

เป้าหมายสุดท้ายของพูโลคืออะไรในขณะที่การเจรจาสันติภาพมีข้อเรียกร้องที่หลากหลาย?

กัสตูรี : เป้าหมายสุดท้ายของพูโลคือการได้มาซึ่งเอกราชปาตานีและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนี้ แต่เมื่อมีกระบวนการพูดคุยหรือเจรจาสันติภาพ จะต้องมีการประนีประนอมและต่อรองซึ่งกันและกัน หรือรับข้อเสนอจากฝ่ายตรงข้าม ซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นข้อเสนอจากฝ่ายตรงข้ามที่จะยื่นมาให้ มีแต่คนของฝ่ายที่เห็นต่างและสื่อที่พยายามนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรือออโตโนมี

ดังนั้น คิดว่าฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปาตานีไม่ว่ากลุ่มไหนไม่ควรพูดในเรื่องนี้ แต่ควรคงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม นั่นคือการต่อสู้เพื่อเอกราช เปรียบเทียบเป็นตัวอย่างเช่น หากมีคนยืมเงินไป 100 บาท ก็ควรทวงคืน 100 บาท ไม่ใช่การทวงคืนเพียงแค่ 60 บาท แต่ในการเจรจาต่อรองหากคนที่ยืมบอกว่าตอนนี้ให้ได้แค่ 60 บาท ก็อาจจะนำซึ่งกระบวนการพิจารณาต่อรองว่าจะทำอย่างไรต่อไป

เพราะเหตุใดพูโลถึงเข้าร่วมกับมาร่า ปาตานี ?

กัสตูรี : การเข้าร่วมในนามมาร่าปาตานี ก็ด้วยเหตุผลของการเจรจาสันติภาพ ซึ่งต่อให้ไม่มีมาร่า ปาตานี พูโลก็จะดำเนินการเจรจาเองต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้น หากมีใครตั้งคำถามว่าทำไมพูโลจึงมารวมกับกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ได้ พูโลมีเหตุผลเดียว คือ ต้องการร่วมโต๊ะการเจรจาเพื่อสันติภาพ แม้ว่ามาร่า ปาตานี อาจจะไม่ได้ถูกใจพูโลมากนัก และยังมีคนบางส่วนที่กล่าวถึงมาร่า ปาตานี ว่าเป็นกระบวนการที่ถูกสร้างโดยมาเลเซีย แต่อยากให้ทุกคนเชื่อว่าเนื้อหาและกระบวนการทั้งหมดที่ดำเนินการในนามมาร่า ปาตานี เป็นของคนปาตานีทั้งหมด

พูโลมีมุมมองต่ออนาคตปาตานีอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน?

กัสตูรี : ปาตานีควรหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรงนี้โดยเร็ว เพราะอาจต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์อีกมากมายในอนาคตข้างหน้าหากความขัดแย้งนี้ยังคงยืดเยื้อ อย่างเช่นแนวคิดไอซิสอาจจะเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ หากแนวคิดไอซิสเข้ามาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายไทยที่เจอกับปัญหา ฝ่ายขบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีเองก็จะประสบกับปัญหาด้วย

ดังนั้น จึงขอส่งสารไปยังนักรบเพื่อปลดปล่อยปาตานีว่าให้ยึดมั่นในเรื่องของอุดมการณ์ของตน อย่าเอาเรื่องภายนอกมารวมกัน และต้องช่วยกันหาทางออกในสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะหากดูกระแสตามสังคมออนไลน์แล้วเห็นว่าแนวคิดไอซิสเริ่มจะมีอิทธิพลในพื้นที่แล้ว และหากคนที่รับแนวคิดนี้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติแล้ว สถานการณ์ชายแดนใต้อาจจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่