สมาคมโรงเรียนเอกชนอิสลาม 6 จังหวัดใต้ เตรียมจดทะเบียนตั้งสมาพันธ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 6 จังหวัดใต้ เตรียมจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคม/สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” หวังเป็นหน่วยประสานงานหลักกับรัฐและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาและรองประธานสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมติที่จะจดทะเบียนสมาพันธ์ฯให้เป็นองค์กรนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า สมาคม/สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะตั้งแต่ก่อตั้งสมาพันธ์ฯเมื่อปี 2555 ยังไม่เคยขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ

ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ เปิดเผยต่อไปว่า เป้าหมายของการจดทะเบียน คือ 1.เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2.สามารถทำงานกับหน่วยรัฐในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.สร้างมั่นใจแก่สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในแต่ละจังหวัดและโรงเรียน 4.เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีตัวตนที่ชัดเจนและมีทะเบียน

ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ เปิดเผยอีกว่า สำหรับโครงสร้างของสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนายขดดะรี บินเซ็น เป็นประธาน มีสมาชิกได้แก่ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 6 จังหวัด ประกอบ 1.ปัตตานี 2.ยะลา 3.นราธิวาส 4.สงขลา 5.สตูล และ 6.พัทลุง โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแต่ละจังหวัดมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดเป็นสมาชิกสมาคม รวมประมาณ 300 โรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ กล่าวด้วยว่า สำหรับความคาดหวังของสมาคม/สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 1.เพื่อเกิดความรักและความสามัคคีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.เพื่อเป็นตัวกลางในรักษาผลประโยชน์ของบุคลากร ครู ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐและต่างประเทศ 4.พัฒนาคุณการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะคุณภาพการศึกษาไม่ได้มีปัญหาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่มันเป็นปัญหาทั่วประเทศ

“คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะสามารถยื่นเอกสารขอจดทะเบียนได้ จากนั้นเดือนมีนาคม 2560 จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม/สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดแรก ส่วนที่ตั้งสำนักงานสมาคม/สมาพันธ์ฯอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลาเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานในการพัฒนาการศึกษาคู่ขนาดกับภาครัฐ และเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ กล่าว