เลขาฯคณะพูดคุยสันติสุขชี้สะแปอิงเสียชีวิตไม่กระทบพูดคุย หวังผู้เห็นต่างคนใหม่ๆมาร่วมเพิ่ม

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์  เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชี้ สะแปอิง บาซอเสียชีวิตไม่กระทบกระบวนการพูดคุย หวังผู้เห็นต่างคนใหม่ๆเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น เผยเห็นมาราปาตานีทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายกองกำลังมากขึ้น

พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของนายสะอิง บาซอ อดีตครูใหญ่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ที่รัฐเชื่อว่าเป็นผู้นำระดับสูงของขบวนการบีอาร์เอ็นนั้น พล.ต.สิทธิ กล่าวว่า คงไม่มีผลกระทบอะไรต่อการพูดคุยสันติสุข เพราะในฝ่ายกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมีโครงสร้างในเรื่องการพูดคุยอย่างชัดเจนอยู่แล้ว

พล.ต.สิทธิ กล่าวว่า โครงสร้างดังกล่าวก็คือโครงสร้างของกลุ่มมาราปาตานีที่มีสมาชิกของขบวนการบีอาร์เอ็นเป็นแกนนำหลักเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว คือมีนายอาวัง ยาบะ เป็นประธานมาราปาตานี ก็มาจากบีอาร์เอ็น ระดับคณะพูดคุยก็มีนายมะสุกรี ฮารี เป็นหัวหน้าคณะก็มาจากบีอาร์เอ็น แต่คณะทำงานในระดับพื้นที่ของมาราปาตานียังไม่มี ซึ่งเมื่อสามารถมีข้อตกลงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ทางฝ่ายมาราปาตานีก็จะตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ได้

พล.ต.สิทธิ เปิดเผยด้วยว่า การพูดคุยสันติสุขครั้งต่อไปกับกล่มมาราปาตานี จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจะนำกรอบแนวคิดหรือ Frame Work เรื่องพื้นที่ปลอดภัยที่คณะทำงานเทคนิคร่วมของทั้งสองฝ่ายมาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

พล.ต.สิทธิ กล่าวว่า ที่น่าสนใจในเรื่องการจัดทำกรอบแนวคิดเรื่องพื้นที่ปลอดภัยของฝ่ายมาราปาตานีนั้นก็คือ มีการทำงานร่วมระหว่างมาราปาตานีกับกลุ่มกองกำลังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ต่างจากเมื่อก่อนที่เมื่อมาราปาตานีมาพูดคุยกับฝ่ายไทยแล้ว ได้ผลอย่างไรก็จะไปบอกฝ่ายกองกำลัง แต่ครั้งนี้เป็นการพูดคุยกับกองกำลังก่อนแล้วจึงมาพูดคุยกับฝ่ายไทย

พล.ต.สิทธิ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันก็หวังว่า จะมีคนใหม่ๆจากกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขมากขึ้นด้วย ตามที่พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวก่อนหน้า

พล.ต.สิทธิ กล่าวด้วยว่า กรอบแนวคิดเรื่องพื้นที่ปลอดภัยนั้น ไม่ใช่แค่การกำหนดพื้นที่ให้มีความปลอดภัยอย่างเดียว แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนที่มีความคิดเห็นต่างและหลากหลายสามารถเข้าร่วมแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะต่างๆได้อย่างปลอดภัยด้วยในทุกเรื่อง รวมทั้งประเด็นปัญหารากเหง้าและความไม่เป็นธรรมต่างๆด้วย เป็นการแก้ปัญหาร่วมกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์" ฉายภาพการพูดคุยสันติสุขปี 59 และอนาคตสันติภาพชายแดนใต้