PNC2017: ทูต10ปท.ร่วมเวทีเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งพรุ่งนี้ เปิด9ช่องชมสดทางออนไลน์-วิทยุ

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง 24-26 มกราฯ กว่า 800 คนแจ้งชื่อร่วมงาน ต่างชาติเพียบ รวมทูต 10 ประเทศ 10 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็จะมาร่วม เปิด 9 ช่องทางฟังและชมถ่ายทอดสด ทั้งวิทยุและออนไลน์

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร (วสส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ยืนยันความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง” (Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation : PNC2017) ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 นี้ ณ อาคาร วสส.

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจทางวิชาการของคณะฯ และองค์กรเครือข่ายในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกระบวนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายที่ร่วมจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระทางวิชาการที่จะนำเสนอในการประชุมและด้านการจัดการต่างๆ แล้ว

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล กล่าวอีกว่า ภาพรวมของการเตรียมงานเป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายกำหนดไว้ โดยเฉพาะสถานที่จัดประชุมวิชาการ ทั้งหอประชุมใหญ่ที่ใช้ในพิธีเปิดและปิดการประชุม ห้องจัดเสวนาสาธารณะ และห้องย่อยสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะระบบการสื่อสาร การบันทึกเทปและการถ่ายทอดสด

กว่า 800 คนแจ้งชื่อเข้าร่วมงาน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดงานได้สรุปจำนวนผู้ที่แจ้งชื่อเข้าร่วมและที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วรวมประมาณ 800 กว่าคน ทั้งองค์ปาฐก ผู้นำเสนอผลงานและผู้วิจารณ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมจาก 19 ประเทศ รวมทูต 10 ประเทศ

ในจำนวนนี้เป็นผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศรวม 19 ประเทศ โดยเฉพาะทูตจาก 10 ประเทศ บุคคลสำคัญ รวมทั้งองค์ปาฐกและผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้ง 19 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ, กัมพูชา, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย, เยอรมนี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เนปาล, ปากีสถาน, โปแลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, พม่า เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไอแลนด์เหนือ และสหภาพยุโรป (EU)

สำหรับผู้เข้าร่วมที่มาจากสถานทูตต่างประเทศบางส่วน เช่น 1.Mr. Viktor Vavricka Deputy Head of Mission, Embassy of Switzerland 2.Ms. Charlotte Imhof, Academic Intern, Embassy of Switzerland 3.Mr.Jarrod Weir "Political Officer, Delegation of the European Union to Thailand" 4.Ms.Luisa Ragher Minister-Counsellor, Deputy Head of Delegation, European Union

5.Mr.Vegard Holmelid Minister Counsellor/ Deputy Head of Mission, Royal Norwegian Embassy 6.Sonja Gebauer Political Counsellor, German Embassy 7.Kanchalee Jitjang "Cultural Affairs Specialist Media and Cultural Section, U.S. Embassy Bangkok" 8.Anne Seshadri Cultural and Educational Officer, U.S. Embassy Bangkok 9.Mr. Mohd. Afandi bin Abu Bakar Consul General of Malaysia in Songkhla

10โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็จะมาร่วม

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แจ้งชื่อมาแล้วประมาณ 10 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนดารุสสาลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2.โรงเรียนประทีปวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 3.โรงเรียนนะห์ฏอตุลสูบาน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4.โรงเรียนรุ่งอรุณอิสลามวิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 5.โรงเรียนดารุลมาอัลเรฟ จ.นราธิวาส

6.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 7.โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 8.โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 9.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 10.โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เปิด 9 ช่องทางฟังและชมถ่ายทอดสด ทั้งวิทยุและออนไลน์

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ สามารถฟังและชมการถ่าทอดสดทั้งเสียงและภาพได้ตามช่องทางต่างๆได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

สถานีวิทยุที่มีการประสานงานเพื่อถ่ายทอดเสียงของการประชุมครั้งนี้ มี 5 สถานี ดังนี้

จ.ปัตตานี ได้แก่

1.สถานีวิทยุตะอาวุนเรดิโอ 100.5 MHz (Taawun radio)

2.สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน 91.50 MHz

3.สถานีวิทยุอัลกุรอานดารุสสลาม ปาลัส 104.25 MHz  (Darussalam Palas radio)

จ.ยะลา ได้แก่

4.สถานีวิทยุมัสยิดกลางยะลา 105.75 MHz และ

จ.นราธิวาส ได้แก่

5.สถานีวิทยุอัตตัรฯเรดิโอ 104 MHz

ช่องทางชมถ่ายทอดสดทางออนไลน์

ส่วนช่องทางที่มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่

1.เฟสบุ๊คของเพจ PNC2017 (โดยคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี)

2.เพจนักข่าวพลเมือง ThaiPBS

3.เว็บไซต์สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี (http://psu10725.com/2558/)

4.เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (http://deepsouthwatch.org/)

สำหรับผู้ที่ต้องการชมการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คไลฟ์ สามารถค้นหาได้พิมพ์คำว่า #PNC2017

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

PNC2017 : ม.อ.ปัตตานีจัดเวทีใหญ่รับปี 60 หวังร่วมเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพ

PNC2017: เปิดประวัติไม่ธรรมดา 2 องค์ปาฐกสันติภาพ เจ้าหาญ ยองห้วย-เอมม่า เลสลี่

PNC2017“ถึงเวลาเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งด้วยการเมืองระดมงานวิชาการจากทั่วโลกสะท้อนปัญหาปาตานี

ม.อ.ปัตตานีระดมนักวิชาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติสุขด้วยสันติวิธี

PSU Pattani akan mengadakan persidangan akademik antarabangsa untuk peralihan konflik secara damai.

กำหนดการ

การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง” (Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation : PNC2017)

ผังรายการการประชุม PNC 2017 ที่มีการถ่ายทอดผ่านเพจเฟสบุ๊คของ PNC2017 มีดังนี้

วันที่ 24 มกราคม 2560

ลำดับ

เวลา

รายการ

1.

08.30 - 09.00 น.

เปิดสถานี

- รายละเอียดการประชุม

- สัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน

2.

09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุม/กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดย  อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.

09.30 - 10.00 น.

ถ่ายทอดสดปาฐกถาพิเศษ (1) หัวข้อ “ความท้าทายและบทเรียนของการเปลี่ยนจากความขัดแย้งด้วยอาวุธไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรง” โดย Harn Yawnghwe, Executive Director of Euro-Burma Office

4.

10.00 - 10.30 น.

ถ่ายทอดสดปาฐกถาพิเศษ (2) หัวข้อ “ภาวะผู้นำ เจตนารมณ์ทางการเมือง และ EQ - ความรู้ของกลุ่มติดอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดย Dr.Emma Leslie, Director of Cambodian Centre for Peace and Conflict Studies

5.

10.30 - 10-45 น.

-Title คณะ/ข้อมูลสรุปช่วงเช้า (พิธีกรพูดปิดงานช่วงเช้า)

- กำหนดการช่วงบ่าย

6.

14.30 น.-15.15น.

เปิดรายการช่วงบ่าย / ภาพบรรยากาศ

7.

15.15-17.00น.

ถ่ายทอดสดเสวนาสาธารณะ “เราจะแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไร”

8.

17.00น.-17.20น.

สรุปการเสวนา/กำหนดการพรุ่งนี้

25 มกราคม 2560

ลำดับ

เวลา

รายการ

1.

13.45 - 14.45 น.

เปิดสถานี(พิธีกร) / สัมภาษณ์พิเศษ

2.

14.45 -15.15 น.

พิธีกร / ภาพบรรยากาศ

3.

15.15น.-17.00น.

ถ่ายทอดสดการเสวนาเรื่อง “หนทางการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานีด้วยความรู้”

4.

17.00น.-17.15น.

กล่าวปิดประชุม ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมศรี ผอ.CSCD

5.

17.15น.-17.20น.

พิธีกรพูดปิดสถานี