สภานักเรียนฯ ชายแดนใต้ (DSC) จัดมหกรรมกีฬาสามัคคีสร้างสันติภาพ

สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deepsouth Student Council) ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ฉก.สันติสุข) และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดมหกรรมกีฬาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 หรือ DSC Sport Fair ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีทัพนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 4,000 คน

มหกรรมกีฬาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2558 โดยการริเริ่มของสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสภาฯนำร่อง ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนั้นคณะทำงานได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งสังคมที่ได้เห็นการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขยายการทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด และจัดตั้งสภาร่วมในนามสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีมติร่วมกันจัดมหกรรมกีฬาสภานักเรียนฯ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 60 โรงเรียน นักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมกว่า 4,000 คน โดยมีการจัดการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นมา และในวันที่ 28 มกราคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีการแข่งขั้นทั้งสิ้น 3 ประเภทกีฬา คือ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเล่ห์บอลหญิง และกีฬาสานสัมพันธ์ อาทิเช่น ชักเย่อ กินวิบาก วิ่ง 17 ขาเป็นต้น รวมทั้งมีการแข่งขันในประเภทความสามัคคีและรางวัลกองเชียร์

สำหรับรางวัลในการแข่งขันนั้น ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 4 และ เลขาธิการ ศอ.บต. รวมทั้งคุณโน้ต อุดม แต้พานิชและภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้

น.ส.อาดีลา ขะเด ประธานสภานักเรียนฯ ฝ่ายหญิงและนายอุสมาน หะมะ ประธานสภานักเรียนฯ ฝ่ายชาย กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่สภานักเรียนฯ จากสามจังหวัด ได้รวมตัวกันและจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จนสำเร็จได้ด้วยดี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามัคคีและพลังที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ แม้ในบางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรง มีแต่ความสูญเสียและน่ากลัว ทำให้เยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ขาดพื้นที่ในการแสดงออกถึงความคิดความเห็น

“กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมได้เห็นแง่มุมที่ดีรวมทั้งพลังของพวกเราซึ่งอยู่ในพื้นที่ เพราะเราเชื่อว่าเราคือเมล็ดพันธุ์ที่ดี ถึงแม้บางครั้งเราจะถูกละเลยและทิ้งไว้ให้จมดิน แต่เราจะงอกเงยอย่างงดงามเสมอ เพราะพวกเราคือเมล็ดพันธ์ที่ดีของชายแดนภาคใต้ และเราจะเติบโตเป็นร่มไม้ใหญ่ที่จะช่วยกันดูแลพื้นที่นี้ต่อไป” ประธานสภานักเรียนกล่าว

ด้าน น.ส.วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการทำงานของสภาจากระดับโรงเรียนและจังหวัด มาทำงานในภาพรวมของทั้งสามจังหวัด ซึ่งในฐานะที่ทำงานส่งเสริมศักยภาพรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาโดยตลอด เชื่อว่าสภานักเรียนฯ จะเป็นหลักประกันต่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนและยังเชื่อมั่นว่าสภานักเรียนฯ จะสามารถขยายการทำงานสู่ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ไปจนถึงการทำงานร่วมกับผู้นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในระดับอาเซียนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ทางด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะประธานในพิธีปิด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญของการประสานพลังประชารัฐทุกภาคส่วนร่วมกัน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด็กและเยาวชนเองที่ได้รวมพลังกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ศอ.บต.พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่