3 องค์กรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากความไม่สงบ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ธนาคารโลก และ ศอ.บต. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากความไม่สงบ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา เผยเป็นการพูดคุยภายใต้โครงการ ช.ช.ต.ของ LDI

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต.

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.รายงานว่า ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว มี MR.SAM CHITTICK ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เปราะบาง MR.MARKUS KOSTNER หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกว่าด้วยการพัฒนาและความมั่นคง ผศ.ดร.เมตตา กูนิง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) นายอิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) พร้อมด้วย ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารโลกและกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาทุนทางสังคมด้วยการงานพัฒนาการสร้างรากฐานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peace-building Partnership Fund: PPF) ระหว่างปี พ.ศ.2552-2560

ทั้งนี้ ช.ช.ต.ได้ร่วมกับธนาคารโลกและ ศอ.บต.จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการทำงานด้านพัฒนาในพื้นที่

นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศ.อบต.ซึ่งเป็นประธานการประชุมกล่าวว่า วันนี้อยากมาฟังความคิดเห็นของทุกท่านที่ทำหน้าที่โดยตรงในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มี 2 เรื่องที่จะมาพูดคุยและเชื่อมต่อกัน คือโครงการพาคนกลับบ้านและการดูแลคุณภาพชีวิต โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและธนาคารโลก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ โดย MR.SAM CHITTICK และ MR.MARKUS KOSTNER เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

นายอิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เปิดเผยว่า การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจะมีทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา ไม่ใช่เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเท่านั้น แต่หมายถึงทุกกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนเปราะบาง

สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกได้นำประสบการณ์การทำงานด้านนี้ที่ประเทศโคลอมเบีย ฟิลิปปินส์และศรีลังกามานำเสนอ ขณะเดียวกันยังเสนอแนะด้วยว่า จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในภาครัฐในวิธีการจัดการให้มีทิศทางเดียวกันในเรื่องการดูแลกลุ่มคนเปราะบาง เพราะยังมีความเห็นที่ยังไม่สอดคล้องกัน

นายอิสกันดาร์ เปิดเผยว่า การดูแลกลุ่มคนเปราะบางจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้ทางธนาคารโลกจะมองสถานการณ์ในพื้นที่จะมีความรุนแรงจะเหมือนคลื่นคือมีมากมีน้อยสลับกัน ในขณะเดียวกันก็ยังหาทางออกทางการเมืองไม่ได้ เพราะคนที่ใช้ความรุนแรงตัวจริงไม่ได้เสนอตัวทางการเมือง เนื่องจากเห็นยังไม่มีการพูดคุยที่จริงจังระหว่างคนที่ใช้ความรุนแรงกับรัฐไทย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศอ.บต. จัดเสวนาร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และธนาคารโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่องการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา

สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ LDI “จะหนุนงานสันติภาพเดินคู่กับงานพัฒนาชายแดนใต้ต่อไป”

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(1) รูปธรรมจากชุมชน-วัฒนธรรม-ตาดีกา-ประชาสังคม

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(2) ดูผลสำเร็จใน 5 พื้นที่ขัดแย้ง-กองทุนสันติภาพในไทย

เปิดใจเยาวชน‘บ้านแยะ’ รามัน ทำไมอยากเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่

แนะคนทำงานชุมชนยุค 4.0 “ถ้าไม่ปรับตัวเอง คุณจะถูกปรับออก”

อีก 15 หมู่บ้านเสนอโครงการ ช.ช.ต.รอบ 3 ถึงคราวชาวบ้านเรียนรู้และต่อยอดงานพัฒนา

KK Park มีอะไรดีที่โคกเคียน ทำไมคนแห่ไปดูผลงานนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ของ ช.ช.ต.

“บาตูฆอ กรงปินัง”ธรรมชาติมหัศจรรย์ สิ่งสวยงามที่อาจหายไป "ช.ช.ต."จะช่วยได้อย่างไร