“มารา ปาตานี” แถลงผลการพูดคุยสันติสุข เห็นชอบเลือก 1 อำเภอนำร่อง “พื้นที่ปลอดภัย”

มารา ปาตานี ออกเอกสารแถลงข่าวต่อสื่อมวลชลชนที่กัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ถึงผลการพูดคุยสันติสุข ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบข้อตกลงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนำร่องที่จะเลือกจาก 5 อำเภอ พร้อมทั้งเตรียมจัดหาคณะบุคคลเพื่อเป็นกรรมการติดตามมอนิเตอร์พื้นที่ปลอดภัย

ภาพจาก FB Thapanee Ietsrichai

ทั้งนี้แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนที่ลงนามโดยอาบูฮาฟิส อัลฮากิม ในนามมารา ปาตานีระบุว่า ในการประชุมวันนี้คณะทำงานร่วมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (JWG –PDP) ได้เห็นชอบและอนุมัติโครงร่างกรอบข้อกำหนดเรื่องพื้นที่ปลอดภัย หรือ General Frame Work For Safety Zone Implementation และเห็นร่วมกันที่จะเตรียมพื้นที่ 5 อำเภอ หนึ่งอำเภอในปัตตานี สองอำเภอในนราธิวาสและอีกสองอำเภอในยะลาซึ่งจะเลือกเพียงอำเภอเดียวสำหรับพื้นที่นำร่อง

หลังจากนี้ฝ่ายเทคนิคของทั้งสองฝ่าย (JTT) จะร่างร่ายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ เพื่อกำหนดคณะผู้ติดตาม (Assessment team) ลงสำรวจไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ถูกเลือกและจัดทำขั้นเตรียมการสำหรับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและคณะทำงานร่วมกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข (JWG-PDP) เพื่อตั้งคณะกรรมการร่วม (JAC) ในอำเภอดังกล่าว โดยคณะกรรมการร่วมจะประกอบด้วยตัวแทนฝ่าย A ตัวแทนฝ่าย B และตัวแทนจากองค์กรประชาสังคม (NGO/CSO) และประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการพื้นที่ปลอดภัยในช่วงเวลาเตรียมการ 3 เดือนและช่วงเวลาดำเนินการ 3 เดือน

ภาพจาก FB Tichila Phutthasaraphan