DMDI Thailand ประกาศเชิดชู 8 บุคคลรักษาอัตลักษณ์มลายูในงานเมาลิดกลางยะลาสู่อาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาร่วมกับเครือข่าย จัดงานงานเมาลีดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียนและการทดสอบอ่านคำภีร์อัลกรุอาน 14 จังหวัดภาคใต้ DMDI Thailand เป็นจัดเจ้าภาพหลักในงานวันที่ 9 มีนาคม 2560 รณรงค์แต่งกายชุดมลายูร่วมงานพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำงานรักษาอัตลักษณ์มลายูและอิสลาม 8 ท่าน

วันที่ 4 – 15  มีนาคม 2560 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา Dunia Melayu Dunia Islam Thailand (DMDI Thailand) โลกมลายูโลกอิสลาม ประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน และทดสอบอ่านคำภีร์อัลกรุอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 3 โดยจัดที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

ทั้งภายในงานมีอนาซีดจากวงต่างๆ มาสร้างความบันเทิงภายในงาน อาทิ เช่น วง NADISYABAB FARHAN WARISAN SAHADAH KOPANG INTIFADAH และ WIRA

ดร.อับดุลเลาะ อาบูบากา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  กล่าวว่า งานเมาลีดเป็นงานที่ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลามีการจัดงานทุกๆปี โดยมีเป้าหมายเพื่อระลึกถึงประวัติท่านศาสดามุหัมมัด (ศ็อลฯ) เมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมาทางคระกรรมกอิสลามประจำจังหวัดยะลามีการจัดงานเมาลีดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญเมาลีดอีกทั้งเพื่อเชื่อมกับประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย เพราะทุกครั้งที่ประเทศมาเลเซียจัดงานเมาลีดทุกครั้งจะเชิญไปร่วมด้วย

“เราจึงคิดว่าต้องจัดงานให้ยิ่งใหญ่เพื่อเชื่อมกับประชาคมอาเซียนและเพื่อใช้โอกาสนี้ให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้รับชมกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การแข่งขับคัมภีร์อัล-กรุอ่าน 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันอนาซีด การปราศรัย ของเด็กๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เด็กๆในพื้นที่”  ดร.อับดุลเลาะ กล่าว

ดร.อับดุลเลาะ กล่าวอีกว่า ใรงานนี้จะมีการสัมมนาเรื่อง “มองวิสัยทัศน์อาเซียน” โดยจะพูดถึงการสร้างชุมชนอิสลามที่ประสบความสำเร็จในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยที่จะมีผู้แทนของแต่ละประเทศมาบรรยายให้ฟังเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนในพื้นที่นำไปใช้ในการสร้างสังคมอิสลามในพื้นที่ต่อไป

ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกอบจ.ยะลา และประธานฝ่ายการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ DMDI Thailand กล่าวว่าวันที่  9 มีนาคม 2560 ทาง DMDI Thailand จะเป็นผู้เจ้าภาพหลักในงาน โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับมลายู อาทิเช่น มีการเสวนาเรื่องบ้านทรงมลายูและแวดล้อมบ้านมลายูเป็นอย่างไร โดยจะมีวิทยากรที่ทำวิจัยเกี่ยวกับบ้านทรงมลายูจากประเทศมาเลเซียมาบรรยาย มีรณรงค์แต่งกายชุดมลายูสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงาน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้คนในพื้นที่แต่งกายชุดมลายูให้มากขึ้น

“ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคณะกรรมการ DMDI Thailand จะมอบโล่เชิดชูเกียรติประจำปี 1438 H ให้กับบุคคล 8 ท่าน เป็นบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวการรักษาอัตลักษณ์มลายูและอิสลาม หรือเป็นบุคคลมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ประจักษ์โดดเด่น คุณลักษณะเป็นคนดี มีศีลธรรม จิตอาสา และช่วยเหลือสังคม  มอบโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานคณะกรรมการ DMDI Thailand”  

โดยรายชื่อผู้ที่จะได้รับโล่ คือ 1. ดร. ฮามีดิง สานอ หรือ บาบอดิง ปาแดรู เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษามลายู โดยเฉพาะการอ่าน  Puisi เป็นที่ยอมรับทั้งในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาคมอาเซียน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการด้านภาษามลายูทั้งระดับชาติและนานาชาติมากมาย

2. นายอาหามะ ลือแบซา หรือ มะ ยะหา เป็นศิลปินมลายูที่รู้จักกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะดีเกบารัต เคยได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและดับอาเซียน

 3. นายตีพะลี อะตะบู เป็นนักอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูกริช ซึ่งเป็นอาวุธการต่อสู้ของชาวมลายูให้คงอยู่คู่สังคมในท้องถิ่น มีผลงานด้านนี้มากมาย ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

4.นายอาลี อัฮมัด บินฮาลาบี ชาวจังหวัดปัตตานี ผู้มีผลงานทุ่มเทชีวิตกับเขียนอัลกุอานด้วยมือถึง 9 เล่ม อัลกุรอานที่เขียนมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

5.นายฮาซัน สาเมาะ ผู้มีความสามารถพิเศษท่องจำอัลอุรอาน (ฮาฟิซ) เข้าประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับนานาชาติที่ประเทศซูดาน

6.นายนัสตารอ บาซอ บุคคลที่ทุ่มเทกับการเขียนภาษาอาหรับที่มีลวดลายต่างๆ มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับ (คอต) มีผลงานมากมาย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการเขียนคอตมากมาย

7.นางนิฮัสนี สะดีกา นักออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดมลายูชาย/หญิง ร้าน Nihasnee อ.เมือง จ.ยะลา  

8.นายมาหามะสบือรี สาและ นักออกแบบเสื้อผ้า ชุดมลายูชาย เสื้ออาหรับ ร้าน Salam อ.เมือง จ.ยะลา