เปิดสถาบัน INSANI พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถนักวิชาการปาตานีสู่ความเป็นเลิศ

เตรียมเปิดสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิชาการปาตานีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ เชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และที่ปรึกษา UN ปาฐกถางานเปิดตัวด้วยภาษามลายู

สถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) มีกำหนดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มีนาคมนี้ที่โรงแรมปาร์กวิว ปัตตานี โดยในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปาตานีกับการพัฒนามนุษย์ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และ Mr. Michael Bak ที่ปรึกษาประจำสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เรื่อง บทบาท UNDP ด้านการพัฒนามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ ความท้าทายและอนาคตการพัฒนามนุษย์โดยนักวิชาการจากประเทศมาเลเซียและจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้

เปิดตัว INSANI มุ่งพัฒนาทางวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม

ดร.ไฟซอล ดาโอ๊ะ กล่าวถึงการก่อตั้งสถาบัน INSANI ว่าจากจุดเริ่มต้นเนื่องจากยังไม่มีการรวมตัวของนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ ทั้งๆ ที่ในพื้นที่มีคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ต่างคนต่างอยู่ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากความหวาดกลัว ไม่กล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็น หรือไม่มีการทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ที่นำเอาศักยภาพของคนในพื้นที่มาทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดดาย การตั้งสถาบัน INSANI จึงเป็นการรวมตัวของอาจารย์ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ รวมทั้งคนในพื้นที่เองที่ไปมีบทบาททางวิชาการในต่างประเทศ อุซตาดที่มีบทบาททางสังคมซึ่งคิดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

สำหรับเป้าหมายหลักของสถาบัน INSANI คือการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะสร้างอะไรอย่างอื่นที่เป็นรูปธรรม แต่ต้องการสร้างคนซึ่งจะต้องเปิดสนามใหม่ให้กับคนในพื้นที่ ต้องดึงทุกภาพส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทั้งนักวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่ เปิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่จะต้องเปิดกว้างให้กับทุกภาคส่วนแต่จะเน้นหนักไปในทางวิชาการ

อ.ไฟซอล กล่าวถึงโครงสร้างของสถาบันว่ามี ดร.มุกตาร์ อับดุลกอเดร์ เป็นประธานสถาบัน และมีอาจารย์มูฮำหมัด อะห์หมัด เป็นรองประธานคนที่ 1 และตนเองประรองประธานคนที่ 2  และอีกหลายคนที่ได้รวมตัวตั้งเป็นสถาบันขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มขีดความสามารถของนักวิชาการปาตานีในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมทั้งการให้สถาบันเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ในภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศ

สำหรับไฮไลท์ของงานเปิดตัววันที่ 18 มีนาคม คือนอกจากปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณแล้ว จะมี Michael Bak ที่ปรึกษา UN ประจำประเทศไทยที่จะมีปาฐกถาเป็นภาษามลายูเรื่องบทบาท UNDP ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเขาเคยทำงานที่จาการ์ตาและคุ้นเคยกับภาษามลายูเป็นอย่างดี

ดร.ไฟซอล กล่าวทิ้งท้ายว่าการจัดงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และคาดหวังว่าการเปิดตัวสถาบันครั้งนี้จะได้รับการยอมรับจากสังคมนานาชาติและจะพยายามสานต่อความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาหนึ่ง คือ ปรากฏการณ์สมองไหลที่มีคนในพื้นที่สามจังหวัดมีจำนวนมากพอสมควรที่ทำงานในมาเลเซีย นักวิชาการ ปัญญาชนที่อาจจะไม่มีพื้นที่ที่จะลงสอนให้เข้ามหาลัยไม่ได้ เนื่องจากบกพร่องด้านภาษาไทยทำให้ขาดโอกาส สถาบันพยายามที่จะเข้าหาบุคคลเหล่านั้นเพื่อดึงกลับมาพัฒนาพื้นที่ เพราะคิดว่าเป็นคนที่มีทั้งศักยภาพ ทั้งความรู้ แต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตนเอง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสถาบันถ้ามีกิจกรรมร่วมลักษณะเดียวกัน