เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่ทั้งสี่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งระเบิดเสาไฟฟ้าและเผายางรถยนต์

เมื่อเวลา 24.00 น. โดยประมาณ เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและใน อ.สะบ้าย้อย จำนวน 32 จุด ทั้งลอบวางระเบิดริมทางหลวง ระเบิดเสาไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูงและเผายางรถยนต์ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย

ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเกิดเหตุจำนวน 14 เหตุ โดย ใน อ.เมือง คนร้ายวางระเบิดบริเวณข้างโรงเรียนบ้านปาเระ ต.บาราโหม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ยังมีวัตถุต้องสงสัยอีกจำนวนหนึ่งลูก ในพื้นที่ อ.หนองจิก คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณสะพานเกาะเปาะ ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จำนวน 3 จุด และได้เผายางรถยนต์บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคการญจนา จำนวน 1 จุด

ในพื้นที่ อ.ยะรัง คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าจำนวน 2 จุด บ้านบาซากะจิ ต.กะโด และบ้านต้นมะขาม ต.เมาะมาวี นอกจากนี้ยังเผายางรถยนต์จำนวน 3 จุด คือ บ้านบาซาเอ บ้านปรีกี และบ้านเมาะมาวี

ในพื้นที่ อ.ยะหริ่งคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าจำนวน 1 จุด บริเวณบ้านบางปู ในพื้นที่ อ.กะพ้อ ชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายระเบิด จำนวน 4 ครั้ง แต่ยังไม่มีรายงานที่เกิดเกิดเหตุและความเสียหาย ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณบ้านโคกเค็ด ต.ป่าบอน ทำให้เสาไฟฟ้าเสียหายหนึ่งต้น

ในพื้นที่จังหวัดยะลาเกิดเหตุจำนวน 9 เหตุการณ์ โดยในพื้นที่ อ.บันนังสตา จำนวน 5 จุดคือ วางระเบิดบริเวณเสาไฟฟ้าบ้านเจาะบันตังจำนวน 3 ต้น ลอบวางเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้าหน้า อบต.บันนังสตา เผายางรถยนต์จำนวน 3 จุด คือ บ้านเงาะกาโบ บ้านกาโสด และบ้านป่าหวัง

ในพื้นที่  อ.ธารโต คนร้ายลอบเผายางรถยนต์ในพื้นที่บ้านแหร จำนวน 3 จุด และลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านแหรอีก 1 จุด ในพื้นที่ อ.เบตง คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าริมถนนสาย 410 ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 2 จุด

ในพื้นที่ จ.นราธิวาส คนร้ายลอบวางระเบิด 7 จุด คือ ในพื้นที่รอยต่อ ต.มูโนะและต.ปาเสมัส มีเสียงคล้ายระเบิดจำนวน 2 จุด ในพื้นที่ อ.ยี่งอ คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านลูโบ๊ะบือซา จำนวน 1 จุด ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านตะมะยูง จำนวน 1 จุด ในพื้นที่ อ.บาเจาะ ได้เสียงคล้ายระเบิดบริเวณบ้านส้มป่อย ต.กาเยาะมาตี จำนวน 1 จุด และคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.แว้ง 1 จุด และพื้นที่ อ.ระแงะ 1 จุด

ในพื้นที่ จ.สงขลา คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย คือ บ้านสะบ้าย้อย จำนวน 1 จุด และบ้านยาเร๊ะ จำนวน 1 จุด