สมช.เปิดเวทีถก หาทางดึงCSOร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง

สมช.จัดประชุมที่นราธิวาสเพื่อหารือแนวทางในการดึงภาคประชาสังคมเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง พร้อมเปิดพื้นที่ถกแถลงอย่างเสรี ด้านสภาประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมจัดเวิร์กช็อปกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL กับ Genevacall ด้าน NDI อเมริกา, FNFเยอรมันเชิญร่วมจัดเวทีประชาธิปไตย

สมช.เชิญถกหาทางดึงประชาสังคมร่วมกระบวนการพูดคุยโดยตรง

นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้แจ้งว่า ในวันที่ 10 เมษายน 2560 นี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้รับเชิญจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยฯและผู้แทนส่วนราชการที่รับผิดชอบงานกระบวนการพูดคุยฯ ณ โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส

เป้าหมายของการประชุมหารือครั้งนี้มุ่งหวังให้องค์กรภาคประชาสังคม หรือ CSOs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยตรง และมุ่งหมายเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสถกแถลงสะท้อนความคิดเห็นอย่างเสรีและปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบในระดับนโยบายโดยตรง

อีกทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการเสนอแนะและกำหนดนโยบายของรัฐต่อกระบวนการสร้างสันติภาพ และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันด้วย

ก่อนหน้านี้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้เคยร่วมประชุมหารือกับสำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยฯมาแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดจากข่าวเกี่ยวข้อง)

สภาประชาสังคมเตรียมจัดเวิร์กช็อป IHL กับ Genevacall

ในช่วงบ่ายวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ประชุมเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ร่วมกับองค์กรเจนีวาคอล (Genevacall) ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศจากยุโรปที่ทำงานด้านสันติภาพ ในเดือนหน้า

NDI อเมริกา, FNFเยอรมันเชิญร่วมจัดเวทีประชาธิปไตย

ต่อมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา National Democratic Institute- NDI จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Friedrich Naumann Foundation - FNF จากประเทศเยอรมันเชิญคณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้เข้าร่วมหารือในการเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การปกครองระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยจะเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศระดับสากลอย่างไร”ในเดือนพฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยเชิญตัวแทนนักการเมือง สื่อและภาครัฐเข้าร่วมหารือด้วย