สภาประชาสังคมฯขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ ดันทำแผนยุทธศาสตร์ร่วม

ประชาสังคมชายแดนใต้เผยคนรุ่นใหม่สนใจประเด็นสันติภาพเพิ่ม ดูจากงานสมัชชาฯสันติภาพ พร้อมผลักดัน 5 ประเด็นเป็นแผนยุทธศาสตร์ร่วม ขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ จัดสัมมนาวิชาการ จัดเวิร์กช็อป IHL กับ Genevacall ร่วมจัดเวทีประชาธิปไตยกับ NDI-FNF

เผยงานสมัชชาฯ ยืนยันคนรุ่นใหม่สนใจประเด็นสันติภาพเพิ่ม

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เผยบทเรียนจากงานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 โดยยืนยันว่าประชาชนสนใจประเด็นสันติภาพมากขึ้น โดยวัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมที่มากเกินที่คาดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ที่หลากหลาย โดยมาจากต่างพื้นที่ ต่างองค์กรและต่างวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งงานสมัชชาดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การถอดบทเรียนดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมประจำเดือนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมยังได้ติดตามการขับเคลื่อนงานต่างๆ จาก 5 ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำเสนอในงานสมัชชาสันติภาพดังกล่าวด้วย ซึ่งได้แก่ ประเด็นอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้องเรียนสันติภาพ, เด็กและเยาวชน และการสื่อสารสาธารณะ

ผลักดัน 5 ประเด็นเป็นแผนยุทธศาสตร์ร่วม

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือถึงโครงการและกิจกรรมในอนาคตเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไปด้วย โดยกิจกรรมหรือโครงการที่สภาประชาสังคมชายแดนใต้จะขับเคลื่อนหลังจากนี้มีหลากหลาย ดังนี้

การอบรมให้ความรู้เรื่องสันติภาพในกลุ่ม  4  เสาหลัก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพในชุมชน

การจัดประชุมร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 5 ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์ร่วม อีกทั้งเพื่อนำเสนอแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ประเด็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้

นอกจากนั้น ยังมีแผนที่จะจัดเวทีสานเสวนาภาคประชาสังคมใน 4 อำเภอของสงขลา เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนใน 4 อำเภอดังกล่าวด้วย และยังมีแผนที่จะจัดเวทีสานเสวนา 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมอีกด้วย

นอกจากนั้น ยังหารือร่วมกันในการที่จะร่วมกันจัดเวทีสานเสวนาคนนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

เตรียมจัดเวิร์กช็อป IHL–สัมมนาวิชาการ

ที่ประชุมยังมีแผนจัดสัมมนาทางวิชาการ กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้บางส่วนได้ประชุมเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ร่วมกับองค์กรเจนีวาคอล (Genevacall) ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศจากยุโรปที่ทำงานด้านสันติภาพในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี

ร่วมจัดเวทีประชาธิปไตย

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา National Democratic Institute- NDI จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Friedrich Naumann Foundation - FNF จากประเทศเยอรมันเชิญคณะกรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้เข้าร่วมหารือในการเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การปกครองระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยจะเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศระดับสากลอย่างไร”ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยเชิญตัวแทนนักการเมือง สื่อและภาครัฐเข้าร่วมหารือด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พื้นที่ทางการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ

พันธมิตร CSO จัดงานสมัชชาสันติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปีการต่อสู้ของประชาชนเพื่อ “พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ”

สภาประชาสังคมฯเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

“รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล” เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับพันธกิจหนุนเสริมประชาสังคมเข้มแข็ง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปีทั้ง Mapping และ Empower

“พื้นที่ปลอดภัยและยุติธรรม” บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมใต้-สำนักเลขาพูดคุยสันติสุข

สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพที่ กทม.

“กงสุลใหญ่มาเลเซีย” แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่พื้นฐานและให้ความรู้กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”