ฮาบีบ อาลี ผู้สืบเชื้อสายนบีมูฮัมหมัดจากอินโดฯ ชื่นชมไทยใช้หลักศาสนาแก้ปัญหาเยาวชน

ฮาบีบ อาลี หรือ Habib Ali Zaenal Abidin Al-Kaff ผู้สืบเชื้อสายนบีมูฮัมหมัด ชื่นชมแนวทางแก้ปัญหาของไทยใช้หลักศาสนาแก้ปัญหาเยาวชน แนะควรเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่น ในโอกาสเดินทางมาเผยแพร่บรรยายธรรมให้กับชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560

ท่านกล่าวว่า ในสมัยนี้ศาสนาอิสลามมักจะถูกเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายที่มีกลุ่มเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและในภาคใต้ของประเทศไทย

“ดังคำกล่าวที่ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เยาวชนคือความหวังของชาติ  ดังนั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงเยาวชนเหล่านี้ถูกชักจูงและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มขบวนการต่างๆ รัฐไทยโดยเฉพาะทหารได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในมิติศาสนาให้กับเยาวชนโดยเฉพาะและกับสังคมโดยร่วม”

“เยาวชนดังที่ผมกล่าวมาตลอดว่า หากสังคมใดเยาวชนดี สังคมนั้นก็จะดีไปด้วย แต่สังคมใดมีเยาวชนไม่ดี สังคมนั้นก็เสื่อมไปด้วย เนื่องจากว่าหากเยาวชนเหล่านั้นทำการตออัต(ภักดี)ต่ออัลลอฮแน่นอนที่สุดพวกเขาจะเป็นแบบอย่างให้กับคนบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นี่คือสัจธรรมที่แท้จริง และหากคนเฒ่าคนแก่เห็นภาพดังกล่าวพวกเขาก็มีกำลังใจมากขึ้น”

ท่านกล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือ เราควรสอนชีวะประวัติของท่านศาสดาให้กับเยาวชนได้รับรู้และปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

“สิ่งสำคัญคือเราต้องสอนเยาวชนว่าใครคือรอซูลลุลลอฮที่แท้จริง อย่าปล่อยให้เยาวชนรู้จักรอซุลลุลอฮผ่านบุคคลอื่น ในสังคมปัจจุบันชีวิตมนุษย์มีค่าน้อยมาก มีระเบิดทั่วโลก ระเบิดแต่ละครั้งทำให้ผู้เสียชีวิตเป็นร้อย เป็นพันคน เนื่องจากว่าพวกเขาคิดว่าเขาคือกลุ่มคนที่ประเสริฐ และมองคนอื่นเป็นคนไม่ดี และพวกเขาปฏิเสธแบบอย่างที่ดีของท่านนบีมูฮำหมัด” ฮาบีบ อาลี กล่าว

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในในการเดินทางมาครั้งนี้ ให้ข้อมูลว่า

Habib Ali Zaenal Abidin Al-Kaff เกิดที่ประเทศเยเมน เมื่อปี พ.ศ.2530(1987) และได้เติบโตที่เมืองปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มีเชื้อสายท่านศาสดา นบีมูฮัมหมัด ซ.ล.จากประเทศอินโดนีเซีย

ท่านเป็น“Habib” หนุ่มไฟแรงที่ได้รับการยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถทางศาสนาอิสลาม และเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน วัยรุ่น นิสิต นักศึกษา ชาวมุสลิมทั่วโลกที่ต่างให้ความสนใจติดตามผลงานบทความ หนังสือ และการบรรยายธรรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

ด้วยลีลาคำวลีที่กินใจในการบรรยายธรรมในแต่ละครั้งทำให้ชาวโลกโซเชียลมีเดียทั้งที่เป็นสมาชิกและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสื่ออนไลน์ต่างๆที่ท่าน Habib Ali Zaenal Abidin Al-Kaff ได้มีการเผยแพร่บรรยายธรรมตามหลักคำสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดตามรวมแล้วมากกว่าหนึ่งแสนคน  จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านและคณะจะได้เดินทางมาเผยแพร่บรรยายธรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ระบุว่า Habib Ali Zaenal Abidin Al-Kaff เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะเป็นผู้แทนของท่านฮาบีบ อุมัร มูหัมหมัด ซาเล็ม บิน ฮาฟิส ผู้อำนวยการสถาบันดารุลมุสตอฟาร์ แห่งเมืองตารีม ประเทศเยเมน ผู้มีเชื้อสายท่านศาสดา นบีมูฮัมหมัด ซ.ล.ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม รุ่นที่ 33 เพื่อพบปะให้กำลังใจพร้อมเผยแพร่ศาสนาด้วยการบรรยายธรรมตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามให้กับชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

อันเป็นการใช้มิติทางด้านศาสนาในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงท่านจักได้นำประสบการณ์ไปเผยแพร่ บรรยายให้กับกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลกได้รับทราบถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้จัดเตรียมการต้อนรับ พบปะ พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นการนำมิติด้านศาสนามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับสู่สันติสุขได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอุลามาในประเทศไทยกับต่างประเทศให้เกิดความแน่นแฟ้นทำให้เกิดความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาหรับได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย.