เตรียมมอบชุดรายอ 2,000 ชุดเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่เด็กกำพร้าและยากจน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำโครงการมอบชุดรายอเด็กและยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีนี้เตรียมมอบให้ 2,000 คน เพื่อให้เด็กกำพร้าและยากจนมีความสุขและรอยยิ้มในเทศกาลแห่งความสุข เชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคชุดละ 300 บาท

นายอิสมาแอ สาและ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ.เมือง จ.ยะลา กล่าวว่า เดือนรอมฎอนปีนี้ทางมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าฯ เตรียมจัดโครงการมอบชุดวันฮารีรายอให้เด็กกำพร้าโดยตั้งเป้าหมายจำนวน 2,000 คน ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้ดำเนินการทุกๆ ปีในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นอันประเสร็จสำหรับคนมุสลิมทั่ว

“จากการลงพื้นที่พบปะเด็กกำพร้าและเด็กยากจนของมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ พบว่ายังมีเด็กกำพร้าและเด็กยากจนจำนวนมากที่ไม่มีเสื้อผ้าชุดรายอใส่ในเทศกาลอีดิ้ลฟิตรี ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่มีความสุขเหมือนกับเด็กอื่นๆ ดังนั้นโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขและรอยิ้มในช่วงเทศกาลอีดิ้ลฟิตรีให้กับเด็กเหล่านี้” นายอิสมาแอ กล่าว

นายอิสมาแอ กล่าวอีกว่าการดำเนินโครงการนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ได้ขอรับบริจาคจากผู้ที่มีความศรัทธาหรือที่ต้องการจ่ายซากาตซอดาเกาะห์โดยสามารถบริจาคเพื่อโครงการนี้ได้ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ชื่อบัญชี “กองทุนซะกาตและการกุศล” หมายเลข 909-059460-4 และธนาคารอิสลาม สาขายะลา ชื่อบัญชี “กองทุนซะกาตและการกุศล” หมายเลขบัญชี 581-1-42406-8 หรือสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ตั้งอยู่ที่ 108/1 ถ.สิโรรถ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เบอร์โทร 073-222889 โดยสามารถบริจาคเป็นรายตัวที่อัตราชุดละ 300 บาท

นายอิสมาแอ กล่าวด้วยว่ายอดรับบริจาค ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 ได้รับบริจาคเสื้อผ้าแล้วจำนวน 176 ชุด เป็นเงิน 52,800 บาท ยังขาดอีก 1,824 ชุด หรือเป็นเงินจำนวน 547,200 บาท ในส่วนการดำเนินการนั้นในปีนี้ทางมูลนิธิจะนัดหมายให้เด็กมาวัดตัวก่อนเพื่อไห้ได้ชุดที่เหมาะสมกับเจ้าของโดยได้กำหนดตารางเวลาสำหรับนัดหมายการวัดตัว

ตารางกำหนดการวัดตัวเด็กกำพร้าเพื่อตัดชุดรายอ ประจำปี 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ

จังหวัดยะลา รอบที่1.  วันที่ 13 เมษายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. รอบที่ 2. วันที่ 7 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.สำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ

จังหวัดปัตตานี รอบที่ 1. วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. รอบที่ 2. วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บ้านหะยีสุหลง  โต๊ะมีนา อ.เมือง จ.ปัตตานี

จังหวัดนราธิวาส รอบที่ 1. วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบที่ 2. วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

จังหวัดสงขลา วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ศูนย์ประสานงานมูลนิธิฯ 85 หมู่ 4 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

สถิติโครงการมอบชุดรายอเด็กกำพร้ายากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี  2552 – 2559 มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ

จังหวัด

ปี 2552

ปี2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ยะลา

190

110

200

200

200

190

250

590

ปัตตานี

-

80

50

80

100

100

220

300

นราธิวาส

-

60

100

84

150

120

220

300

สงขลา

-

 

 

 

50

90

102

110

รวม

190 คน

250 คน

350 คน

365 คน

500 คน

690 คน

792 คน

1,300คน