สรุปเหตุปลายเดือนเม.ย. 10 วันเกิดเหตุไม่สงบ 6 เหตุ DSID สรุปเหตุเดือนมี.ค.เกิดเหตุ 49 ครั้ง

 

สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 เมษายน 2560 เหตุความไม่สงบ 6 เหตุ เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ด้านคณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (DSID) สรุปเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุความไม่สงบ 49 เหตุ เสียชีวิต 33 ราย บาดเจ็บ 25 ราย

สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 เมษายน 2560 มีเหตุความไม่สงบ  6 เหตุ มีผู้บาดเจ็บ 3 คน เสียชีวิต 9 ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 6 ราย ราษฎร 3 ราย      

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนสงครามยิงกองกำลังกองร้อยทหารพรานที่ 1114  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต 6 ราย คือ 1.ส.อ.พรชัย สงเคราะห์ อายุ 33 ปี 2. อส.ทพ.ธารา กอบเกศ อายุ 30 ปี 3.อส.ทพ.วีรวิทย์ ธรรมนาม อายุ 29 ปี 4. อส.ทพ.ธนะพงษ์ ทวีประยูร อายุ 26 ปี 5.อส.ทพ.ยุทธยง มุงธิราช อายุ 30 ปี 6.อส.ทพ.มาโนช ไมตรีสัมพันธ์ อายุ 31 ปี

เหตุเกิดบนถนนสายชนบทรอยต่อระหว่างบ้านริแง หมู่ที่ 3 ต.ผดุงมาตร – บ้านลูโบ๊ะ หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

วันเดียวกันเวลา 14.30 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนลุกซองยิงนายมาหะมะ วาแมง อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เหตุเกิดที่สวนยางบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 21.30 น.คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิง นายฮัมดัน ลีมา อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านบ้านเปาเบาะ หมู่ที่ 5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

วันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.คนร้ายใช้อาวุธปืนพกขนาด 9 มม.ยิงราษฎร เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนบ้านบาโย หมู่ที่ 8 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 01.30 น.คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและอาวุธปืนพกขนาด 9 มม.ยิงราษฎร บาดเจ็บ 2 ราย คือ นายสัมสูดิง มาเกะ อายุ 33 ปี และ นายแวฮาซัน สาแวแดสอ อายุ 32 ปี เหตุเกิดบนถนนสายชนบทบ้านคลองช้าง – บ้านราเกาะ หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

วันเดียวกันเวลา 5.30 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมะยูโซะ อิงสารี อายุ 50 ปี เสียชีวิต เหตุเกิดสวนยางพารา บ้านตะโละแมะนา หมู่ที่ 3 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 

DSID สรุปเหตุความไม่สงบ 49 เหตุ เสียชีวิต 33 ราย บาดเจ็บ 25 ราย

คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ (DSID) สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เหตุการณ์ทั้งหมด 49 เหตุ โดยเหตุสูงสุด คือ เหตุยิง มีผู้เสียชีวิต 33 ราย แบ่งออกเป็นนับถือศาสนาพุทธ 13 ราย  อิสลาม 19 ราย ไม่ระบุศาสนา 1 ราย บาดเจ็บ 25 ราย โดย เป็นพุทธ 11 ราย มุสลิม 14 ราย 

http://deepsouthwatch.org/node/10552