WAQAF มหกรรมระดมทุนสร้างศูนย์กลางอิสลามมาดีนะตุสสลามได้ยอดบริจาค 16 ล้าน คนเข้าร่วมกว่า 3 หมื่น

มหกรรมวากัฟ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด” และ วันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 12 ระดมทุนซื้อที่ดินวากัฟสำหรับรองรับการก่อสร้างศูนย์กลางอิสลามฯ ยอดบริจาคประมาณ 16 ล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้

เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี มูลนิธิมาดีนะตุสสลาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สภาความร่วมมือองค์การสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ และสมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดงาน วันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 12 และ มหกรรมวากัฟ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด” ณ โครงการมาดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี

มหกรรมความดีไม่สิ้นสุดครั้งนี้มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มสตรี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวันกว่า 30,000 คน กิจกรรมนอกจากนิทรรศการแล้ว มีการบรรยายพิเศษ ปาฐกถาพิเศษ การเสวนา จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 ท่าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนซื้อที่ดินวากัฟสำหรับรองรับการก่อสร้างศูนย์กลางอิสลามฯ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกษัตริย์ซัลมานแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งได้บริจาคเกือบ 700 ล้านบาท (20 ล้านดอลล่าร์) เพื่อสร้างตัวอาคาร ที่จะประกอบด้วยมัสยิดมีความจุ 5,000 คน ลานมัสยิดจุ 15,000 คน อาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องสัมมนา ศูนย์กุรอาน สวนพักผ่อน เป็นต้น ในการที่จะก่อสร้างโครงการนี้ได้นั้น จำเป็นต้องมีที่ดินที่จะรองรับ ซึ่งเป้าหมายของการรับบริจาคเพื่อซื้อที่ดินที่จะรองรับโครงการนี้ได้นั้น อยู่ที่ 15 ล้านบาท

ภายในงานมีกิจกรรมเด่นในหลายโซน อาทิ โซนเวทีใหญ่ โซนบอลลูนแห่งความดี บูธวากัฟ โซนร้านค้า โซนขายอาหาร โซนพบปะมุสลีมะห์ โซนสุขภาพ โซนนิทรรศการ โซนกิจกรรมเด็ก โซน 18 แรงบันดาลใจ โซนภาคสนาม มีบรรยายธรรม เสวนา อนาซีด ปั่นจักรยาน ยิงธนู ฯลฯ ที่ช่วยหนุนเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีจำนวนคับคั่ง

ประเด็นหลักในการเสวนาในหัวข้อต่างๆ บนเวที จะเน้นในเรื่องความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการวากัฟในมิติต่างๆ พร้อมทั้งประสบการณ์จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการวากัฟต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งได้แก่กิจกรรมบนเวทีที่นอกจากจะมีการร้องอนาชีด และการแสดงปันจักสีลัต สลับกับการขึ้นมามอบเงินบริจาคที่ผู้เข้าร่วมทั้งปัจเจกและองค์กรต่างๆ นำมามอบให้ภายในงานแล้ว ยังมีวิทยากรบนเวทีที่มีความหลากหลายทั้งที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งมุสลิมและต่างศาสนิก ทั้งบุรุษและสตรี ทั้งนักวิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ผู้เข้าร่วมเองก็มาจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเหล่าผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ยอดการระดมเงินซื้อที่ดินศูนย์อิสลามฯ ในครั้งนี้ ภายหลังจากความพยายามในการจัดงานพร้อมทั้งหาแนวทางรับบริจาคจากหลายช่องทางที่ผ่านมา ได้ยอดรวมทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าที่ทางทีมงานได้ตั้งเป้าไว้