เปิดเวทีถก “พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคม” บทบาทประชาชนหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จับมือสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี” ถอดบทเรียน 12 ปีพัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมอัพเดตความก้าวหน้าของกระบวนการสันติภาพจากตัวแทนทั้งฝ่าย A และ B และข้อเสนอจาก CSOs

 

 

23  พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี” ณ  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นที่สำคัญมากวันหนึ่ง เพราะเมื่อปีที่ผ่านมาในวันเดียวกันนี้เอง สภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ทำการแถลงนโยบายของสภาฯ สู่สาธารณะและส่งสัญญาณไปสู่ทุกฝ่ายในเรื่องการของการสร้าง “พื้นที่” ของการสร้างสันติภาพร่วมกัน

“หัวข้อวันนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญ ที่เราตระหนักอย่างยิ่ง 3 ประเด็น คือ พื้นที่การเมือง ภาคประชาสังคม และกระบวนการสันติภาพ”

มูฮำมัดอายุบ กล่าวต่อว่า คนที่ทำงานในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ที่สนใจบทบาทภาคประชาสังคม ในพื้นที่ความขัดแย้งและภายใต้เงื่อนไขของการมีกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่แต่ยังไม่แข็งแรงมากนัก การสร้างสิ่งที่เรียกว่า “พื้นที่ในทางการเมือง” โดยเฉพาะของภาคประชาชนนั้นความสำคัญเพียงใด

เราในที่นี้ต่างรู้กันดีว่า กระบวนการสันติภาพ ที่เป็นเรื่องของคนในแทรก 1 ประสบการณ์ในหลายประเทศบอกกับเราว่าเกิดความยั่งยืนในสันติภาพน้อยมาก แต่จะมีความยั่งยืนมากหากคนในแทรก 2 และ 3 ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมียุทธศาสตร์และมีความรู้ ที่เอื้อให้การพูดคุยใน แทรก 1 สามารถดำเนินไปได้อย่างจริงจัง

“วันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้แนวความคิดและแรงบันดาลใจ ที่จะร่วมกันพยายามสร้างสรรค์บทบาทของภาคประชาสังคมให้มีบทบาทอันสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้” มูฮำมัดอายุบ กล่าว

12 ปีประชาสงคมชายแดนใต้ ยังทำงานเชิงรับ

ช่วงแรกของงานเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย บทเรียน 12 ปีพัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดทำแผนที่เดินทางของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัย ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยสรุปแล้วทั้งสองท่านได้อธิบายว่าในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมได้ขยายตัวในการทำงานและการเคลื่อนไหวในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็ง เช่น มีการปรับใช้แนวคิดและบทเรียนต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานหรือเคลื่อนไหวมากขึ้น ขณะที่จุดอ่อน เช่น ทำงานเชิงรับมากไป และสื่อสารกับภายนอกก็น้อยไปเช่นเดียวกัน

“ขณะที่ประเด็นที่สำคัญของบทบาทภาคประชาสังคมคือ จะทำอย่างไรให้สามารถดึงกระบวนการสันติภาพจากที่อยู่ในมือของรัฐและผู้เห็นต่างมาสู่มือของสามัญชน”

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายช่วงที่น่าสนใจ อาทิ เวทีอภิปรายวิชาการ พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี จากนักวิชาการ 3 ท่าน ทั้งจากในพื้นที่ชายแดนใต้ กรุงเทพฯ และอาเจะห์ ได้แก่

1. พื้นที่การเมืองกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในประเทศไทย โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.  ภาคประชาสังคมชายแดนใต้กับพื้นที่การเมืองในชายแดนใต้/ปาตานี โดย ผศ.ดร. อับดุลรอนิง สือแต  อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3.  บทบาทภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพใน อาเจะห์ มินดาเนา และเมียนมาร์ โดย Dr.Delsy Ronnie ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์

Safety Zone จากคำชี้แจงจากทั้ง 2 ฝ่าย

ช่วงบ่ายก่อนเริ่มวงเสวนามีพูดให้แรงบันดาลใจและการขับร้องบทเพลงเพื่อให้กำลังใจแด่นักทำงานเพื่อสันติภาพจาก Dr.Tony Brown นักดนตรีเพื่อสันติภาพชาวอเมริกัน

หลังจากนั้นเป็นวงเสวนาในหัวข้อ พื้นที่การเมืองและที่ทางของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วิทยากรโดย นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม โฆษก MARA Patani โดยได้ทำการส่งสไลด์และไฟล์เสียงมานำเสนอ และนายรอมฏอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์อับดุลการิม อัสมะแอ อาจารย์ประจำคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไฮไลต์ของวงเสวนาอยู่ที่การนำเสนอประเด็นการคุยเรื่องสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดยสองฝ่ายพูดถึงประเด็น Safety Zone อย่างละเอียด

ก่อนจะสรุปงานสัมมนาและกล่าวปิดเวที โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเวทีถกสันติภาพใน 4 อำเภอของสงขลา ยืนยันต้องมีเวทีพูดคุยมากกว่านี้ กังวลโต๊ะเจรจาไม่ต่อเนื่อง

ผู้นำกลุ่ม 4 เสาหลักชี้ชุมชนต้องมีเอกภาพเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

สภาประชาสังคมฯ ขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ ดันทำแผนยุทธศาสตร์ร่วม

สมช. เปิดเวทีถก หาทางดึง CSO ร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง

ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พื้นที่ทางการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ

พันธมิตร CSO จัดงานสมัชชาสันติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปีการต่อสู้ของประชาชนเพื่อ “พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ”

สภาประชาสังคมฯเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

“รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล” เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับพันธกิจหนุนเสริมประชาสังคมเข้มแข็ง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปีทั้ง Mapping และ Empower

“พื้นที่ปลอดภัยและยุติธรรม” บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมใต้-สำนักเลขาพูดคุยสันติสุข

สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพที่ กทม.

“กงสุลใหญ่มาเลเซีย” แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่พื้นฐานและให้ความรู้กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”