จุฬาฯส่งสารอวยพร“รอมฎอนจุดเริ่มแห่งสันติภาพ”-รวมช่องทางบริจาคช่วยเด็กกำพร้า ยากจนและผู้ต้องขัง

จุฬาราชมนตรีส่งสารอวยพรพี่น้องมุสลิม ขอให้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มแห่งสันติภาพ เป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างที่ไม่มีโอกาสในเดือนอื่นๆ หลายองค์กรเปิดรับบริจาคช่วยเด็กกำพร้า ยากจน ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ทั้งรับบริจาคตัดชุดรายอ ทุนการศึกษา อาหารละศีลอด อินทผาลัม ข้าวสาร เงิน และชุดละหมาด

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีได้เขียนสารอวยพรให้พี่น้องชาวมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช(ฮ.ศ.) 1438

โดยจุฬาราชมนตรี ระบุว่า “รอมฎอน”เป็นช่วงเวลาที่มุสลิมสามารถใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างที่ไม่มีโอกาสในเดือนอื่นๆ ด้วยการที่เอกองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรวงเพิ่มอานิสงส์แก่ผู้ทำความดีในเดือนนี้มากกว่าเดือนอื่นๆเป็นทวีคูณ ทั่งด้วยการเพิ่มทั่วไปและเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในคืนที่เรียกว่า “ลัยละตุลกอดร์” อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในเราต้องเร่งลงมือประกอบกุศลกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

“จึงขอให้มุสลิมทุกคนได้ใช้รอมฎอนอันประเสริฐนี้สร้างคุณงามความดี ตามเจตนรมณ์แห่งการถือศีลอด เพื่อให้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มแห่งสันติภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทรกันและกัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของพี่น้องชาวไทยทั้งผองต่อไป”

หลายองค์กรเปิดรับบริจาคช่วยเด็กกำพร้ายากจน

ขณะเดียวกันหลายองค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำต่างๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ดังนี้

รับบริจาคตัดชุดรายอให้เด็กกำพร้า

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อตัดชุดรายอ(เสื้อที่สวมใส่ในเทศกาลอิดิ้ลฟิตรี) ให้เด็กกำพร้าและยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 2,000 คน ราคาชุดละ 300 บาท โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี กองทุนซะกาตและการกุศล ธนาคารอิสลาม สาขายะลา 584-1-42406-8 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 909–059460–4 หมายเลขโทรศัพท์ 073-222889,086-285-5868

ด้านเครือข่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า ต.คอลอตันหยง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จัดโครงการร้อยรักด้วยใจสารสายใยให้น้องเด็กกำพร้า โดยการมอบเงิน สิ่งของและเสื้อชุดรายอ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเสื้อ ชุดรายอ สิ่งของและเงินทุนการศึกษาเด็กกำพร้า สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาถนนหนองจิก เลขบัญชี 020168377206 โทร.093-654-8310, 091-643-3981, 084-968-5970

รับบริจาคทุนการศึกษาและอาหารละศีลอด

มูลนิธิดารุลอินฟากเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.จะนะ จ.สงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอดและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและยากไร้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนตัสดีกียะห์มูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาจะนะ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิดารุลอินฟาก เลขที่บัญชี 471-0-54504-9 โทรศัพท์ 082-266-8889

รับบริจาคอินทผาลัม ข้าวสารและเงินให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

กลุ่มด้วยใจขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอินทผาลัม ข้าวสารและเงิน เพื่อมอบให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสงขลา โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระครอบครัวผู้ต้องขังและร่วมกันสร้างความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ซึ่งสามารถบริจาคทางบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขที่บัญชี 907-0705-869 หรือโทรศัพท์ 081-137-9041

รับบริจาคชุดละหมาดให้ผู้ต้องขังเรือนจำคลองไผ่

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอินทผาลัม เสื้อละหมาดเพื่อประกอบศาสนากิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ 150 ชุด อาหารแห้งและเงิน ให้ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในเรือนจำกลางคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งสามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกลุ่มด้วยใจ หมายเลขบัญชี 907-0705-869 หมายเลขโทรศัพท์ 063-975-1757