ผบ.ทบ.สั่งดูแลการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจช่วงรอมฎอนทุกพื้นที่ ขอส่วนราชการอย่าไปรบกวน

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามการแก้ปัญหาความไม่สงบ สั่งดูแลการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดต่างๆช่วงรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมทุกพื้นที่ ขอส่วนราชการอย่ารบกวนการปฏิบัติศาสนกิจ

ผบ.ทบ.สั่งดูแลมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจช่วงรอมฎอนทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความคืบหน้าทางด้านคดีความมั่นคงที่สำคัญ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจตามมัสยิดต่างๆ ในช่วงเดือนรอมฎอน ในทุกๆพื้นที่ด้วย

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ.เปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุมว่า ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการใช้กำลังเข้าไปดูแลพื้นที่สำคัญต่างๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และการปฏิบัติงานจะต้องไม่ไปขัดขวางการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

ขอส่วนราชการอย่ารบกวนการปฏิบัติศาสนกิจ

“ผมได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานงานกับพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการทั้งหลายในพื้นที่ หากมีการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม”

ส่วนงานด้านกิจการพลเรือนที่ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นโอกาสดี ที่ทาง กอ.รมน.ภาค 4 จะเข้าไปดูแลพี่น้องในช่วงเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ไกล โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุข เครื่องอุปโภคบริโภคหรือการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความปลอดภัยในภาพรวม..”พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว