ภาคประชาสังคมบังซาโมโรรวมเป็นหนึ่งเพื่อเยียวยามาราวี ที่ถูกกลุ่มฝักใฝ่ IS ถล่ม

องค์กรเพื่อการพัฒนาบังซาโมโร หรือบีดีเอ (Bangsamoro Development Agency) ซึ่งทำงานเพื่อการนำ จัดการและกำหนดการฟื้นฟูและเยียวยาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในมินดาเนา ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายแห่งในบางซาโมโรวางแผนและพยายามให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่บุคคลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการยึดครองมาราวีในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บีดีเอเป็นผู้นำในการจัดประชุมโต๊ะกลมร่วมกับองค์กรร่วมอื่น เช่น ภาคีองค์กรบาซาโมโร (League of Bangsamoro Organizations, LBO), เครือข่ายองค์กรมากูอินดาเนา (Maguindanao Network Organization, MAGNETO), สหภาพองค์กรเยาวชนมุสลิม (Union of Muslim Youth Organization, UMYO), องค์กรเยาวชนฟิลิปปินส์-สตรี (United Youth of the Philippines-Women), ยูนิฟิล-วีเมน (UNYPHIL-WOMEN), พันธมิตรมินดาเนาเพื่อสันติภาพ Mindanao Alliance for Peace, MAP), สหพันธ์องค์กรภาคประชาสังคมบาซาโมโร (Federation of Bangsamoro Civil Society Organization, FBCSO) และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมบังซาโมโร (Consortium of Bangsamoro Civil Society Organization, CBCS)

Dr.Danda Juanday, city administrator of Cotabato and the Office of Social Welfare and Development in the city also joined in the said activity.

ดร.ดันดา ฮวนเดย์ ผู้ว่าการเมืองโคตาบาโตและสำนักสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในเมืองดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

การประชุมโต๊ะกลมนี้เป็นผลจากการก่อตั้งองค์กรให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมบาซาโมโร (United Bangsamoro Humanitarian Assistance, UBHA) โดยมีบีดีเอเป็นองค์กรนำ

จนถึงปัจจุบัน องค์กรให้ความช่วยเหลือฯ กำลังรับบริจาคจากทั้งบุคคลทั่วไป กลุ่มหรือองค์กร ซึ่งรับทั้งเงินสดและรูปแบบอื่นๆ คุณสามารถติดต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่กล่าวถึงข้างต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายในพื้นที่เมืองมาราวี ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีการวางระเบิดในเขตต่างๆของเมือง มีผู้เสียชีวิตหลายคน และการมีการชักธงของ ISIS ขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกทั่วเกาะมินดาเนาและส่งกำลังเข้าปราบปราม ซึ่งสถานการณ์ยืดเยื้อมากกว่าสัปดาห์และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 100 คน

 

ที่มา http://bangsamorodevelopment.org/bangsamoro-csos-unite-for-marawi/

แปลโดย ธีรเมธิศวร์ เหลืองอุบล