แจกแล้วชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากจน ปีนี้ยอดบริจาคได้ 2,000 ชุด

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทยอยแจกชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากจนในเทศกาลแห่งความสุข เผยปีนี้มียอดบริจาคจากคนในพื้นที่และคนนอกกว่า 600,000 บาท สามารถตัดชุดรายอได้ 2,000 ชุด เริ่มทยอยมอบให้เด็กเพื่อสร้างความรอยยิ้มต้อนรับฮารีรายอ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่มูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา อ.เมือง จ.ปัตตานี มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดพิธีมอบชุดรายอให้เด็กกำพร้าและยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 200 คน โดยมี  Mohd Afandi Abubakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา นายอิสมาแอล สาและ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ นายเด่น โต๊ะมีนา ประธานมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลงฯ นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เด็กและผู้ปกครอง 300 คน พร้อมกับละศรีอดร่วมกัน

นายอิสมาแอล กล่าวว่าโครงการมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากจนมีเป้าหมายมอบรอยยิ้มและมอบความสุขในเทศกาลแห่งความสุขแก่เด็กกำพร้าและยากจน เพราะจากการลงพื้นที่พบว่าเด็กกำพร้าและยากจนไม่มีชุดรายอใส่ในเทศกาลอีดิ้ลฟิตรีเหมือนกับเด็กทั่วไป โดยปีนี้มูลนิธิได้ตัดชุดรายอมอบให้เด็กๆ จำนวน 2,000 ชุด โดยใช้งบประมาณ 600,000 บาท

“โครงการมอบชุดรายอของมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ริเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีแรกได้มอบชุดรายอจำนวน 150 ชุด และปีนี้สามารถจัดการตัดชุดรายอมอบให้เด็กๆ ถึง 2,000 ชุด โดยเงินที่ใช้ทั้งหมดได้รับจากการบริจาคของผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพหมานครและเชียงใหม่ ” นายอิสมาแอล กล่าว

นายอิสมาแอลกล่าวด้วยว่ากิจกรรมแจกชุดรายอของปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่อำเภอรือเสาะและจะมีกิจกรรมแจกชุดรายอที่ศูนย์ต่างๆ ของมูลนิธิในสามจังหวัดจนถึงวันที่ 20 มิ.ย. ที่จะจัดขึ้นที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งต้องรีบดำเนินการเพราะเด็กๆ ต่างรอชุดของตนเองอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ ในงานพิธีมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้าและยากจนที่มูลนิธิอาจารย์หะยีสุหลงในครั้งนี้ ทางสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้มีการเพื่อประเมินสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของเด็กที่มาร่วมกิจกรรมและรับมอบชุดรายอในครั้งนี้ด้วย

ด้าน Mohd Afandi Abubakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ความช่วยเหลือในครั้งนี้สวนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือผู้มีจิตศรัทธาจากมาเลเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือและมอบชุดรายอแก่เด็กกำพร้าของภาคใต้ของไทย หวังว่ารายอปีนี้พวกเขาจะต้อนรับวันฮารีรายอด้วยความสุข ด้วยรอยยิ้ม และขอขอบคุณทางมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ และองค์กรที่ให้การสนับสนุนและ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า

กำหนดการมอบชุดรายอเด็กกำพร้าของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560

วันที่

สถานที่

จำนวน/ชุด

6 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำ อ.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

100

10 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำตลาดเก่ายะลา อ.เมือง จ.ยะลา

50

11 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำบ้านยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

20

11 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำบ้านปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

20

12 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง ฯ

200

15 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

20

15 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำบ้านลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

30

15 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำบ้านกาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

24

18 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำบ้าน บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส

20

19 มิถุนายน 2560

ที่ร้านวากัฟเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน อ.เมือง จ.ยะลา

500

20 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำ อ.ยีงอ จ.นราธิวาส

430

20 มิถุนายน 2560

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ประจำ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

200

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมมอบชุดรายอ 2,000 ชุดเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่เด็กกำพร้าและยากจน