BRN - MARA PATANI อวยพรอีดิลฟิตรีเรียกร้องสู่สันติภาพ สำนักจุฬาฯ ออกคุตบะห์เรียกร้องความเป็นพี่น้อง

BRN ได้สื่อสารด้วยคลิปวีดีโอผ่าน Youtube.com โดยอับดุลการิม กาหลิบ ในนามฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่ออวยพรวันอีดิลฟิตรี ด้าน MARA PATANI นายอาวัง ยาบะ บันทึกวีดีโออวยพรวันฮารีรายอพร้อมชี้แจงรายละเอียดการเจรจาสันติภาพ ขณะที่ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้มีคุตบะห์เรื่องความเป็นพี่น้องในอิสลาม

BRN ปาตานีจะเป็นชาติที่เป็นหนึ่งเดียว

อับดุลการิม กาหลิบ ในนามของสำนักประชาสัมพันธ์ BRN ได้กล่าวในคลิปวีดีโอว่า ถึงประชาชนชาวปาตานีทั้งมวล ในวาระวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรีนี้ พวกเรา BRN มาลายูปาตานีขอกล่าวสุขสันต์วันฮารีรายออีดิลฟิตรี 1438 อิจเราะห์ และขออภัยทั้งกายและใจ ด้วยวาระเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพวกเราทั้งหมดได้ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า หวังว่าเราจะเป็นชาติที่เป็นหนึ่งเดียว หวังว่าด้วยพลังของความเป็นหนึ่งเดียว เราจะได้รับความใฝ่ฝันที่จะมีสันติภาพ ... ด้วยสันติภาพ merdeka merdeka merdeka

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sSTaCNfaQ_g 

MARA PATANI แจกแจงการเจรจาสันติภาพ

นายอาวัง ยาบะ ประธาน MARA PATANI ได้กล่าวในคลิปวีดีโอความยาว 8 นาทีว่า เราต่างตระหนักรู้ว่าชะตากรรมชาวมลายูขณะนี้ต้องอยู่ในความขัดแย้งยาวนานที่ยังไม่คลี่คลาย วันที่ 28 เม.ย. 2013 ได้มีการลงนามในข้อตกลงที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติระหว่างรัฐไทยและ BRN ที่มีความคิดและอุดมการณ์ต่างจากรัฐ การลงนามในครั้งนั้นที่เป็นแพลตฟอร์มกระบวนการสันติภาพที่เดินหน้าและเกิดการเจรจาเพื่อแสวงหาทางออกจนถึงปัจจุบัน

อาวัง ยาบะ กล่าวว่าเพื่อการเจรจาสันติภาพจึงได้มีการริเริ่มก่อตั้ง MARA PATANI เพื่อเป็นองค์กรการเมืองระดับสูงของปาตานีเพื่อดำเนินกระบวนการสันติภาพกับรัฐบาลไทยและเชื่อว่ากระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นได้เปิดตา เปิดใจฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนกระบวนการสันติภาพนี้

อาวัง ยาบะ ยังกล่าวด้วยว่า MARA PATANI ให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายที่ประสงค์จะร่วมงานในการแสวงหาทางออกของความขัดแย้งปาตานี ซึ่งในการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม เป็นธรรมและยั่งยืนนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องใช้เวลานานซึ่งกระบวนการสันติภาพปาตานีได้เริ่มในขั้นตอนแรกคือการสร้างความมั่นใจ โดยขั้นตอนนี้โต๊ะเจรจาเห็นชอบให้มีพื้นที่ปลอดภัย safety zone ขึ้นโดยความเห็นชอบและความต้องการของประชาชนชาวปาตานี

อาวัง ยาบะ กล่าวถึงพื้นที่ปลอดภัยว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีสันติสุข มีกลไกที่ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันทั้ง MARA PATANI เจ้าหน้าที่รัฐ CSO NGO และผู้นำชุมชน 4 เสาหลัก เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นๆ ดำเนินการและเพื่อให้ประชาชนปาตานีตระหนักว่าสันติภาพเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอีกทั้งได้กำหนดในหลักการศาสนาด้วย

https://www.facebook.com/428437300688981/videos/vb.428437300688981/634096663456376/?type=2&theater 

สำนักจุฬาฯ ออกคุตบะห์ ความเป็นพี่น้องในอิสลาม

ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ได้มีการเผยแพร่คุตบะห์อีดิลฟิตรีเรื่อง ความเป็นพี่น้องในอิสลามโดยระบุว่ามุสลิมได้รับการบัญญัติและกำหนดให้ประกอบศาสนกิจหรืออิบาดะห์เป็นกลุ่มเป็นญามาอะห์ อิสลามไม่อนุญาตให้คนที่อยู่ร่วมกันแยกกันทำอิบาดะห์ โดยไม่คิดรวม เพราะเมื่ออิบาดะห์ถูกแยกกันทำ ก็เท่ากับความเป็นพี่น้องและความสัมพันธ์ที่ดีจะขาดสะบั้นไปด้วย ในทางตรงกันข้ามไม่ว่าเราจะเห็นต่างกันอย่างไร ขัดแย้งกันมากแค่ไหน หากยังอยู่ในกรอบของความเป็นมุสลิมกันอยู่ เราต้องทำอิบาดะห์ร่วมกันได้ เพราะตราบที่เรายังทำอิบาดะห์ร่วมกัน ความเป็นพี่น้องก็ยังอยู่ แต่เมื่ออิบาดะห์ร่วมกันไม่ได้ ก็แสดงว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องจะขาดสะบั้นลง