เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติฯ เผยผลงาน 25 ปีที่เผยแพร่อิสลามแก่ชาวเขาภาคเหนือ

เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติแห่งประเทศไทย เผย 25 ปีที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่ชาวเขาในภาคเหนือ มีคนเข้ารับอิสลามจำนวนหนึ่ง เปิด 4 ศูนย์ดูแลลูกชาวเขา 200 คน ส่งเรียนจนจบ ป.ตรีและโทถึง 30 คน อบจ.ปัตตานีหนุนพัฒนาศักยภาพคนไปดะวะห์ตั้งแต่ปี 2550

เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติแห่งประเทศไทย จัดประชุมครบรอบ 25 ปี เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติฯ เป็นเครือข่ายของนักดะวะห์(ผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม) ประกอบด้วย นักดะวะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุสลิมในภาคเหนือ และกลุ่มอัลเราะมะฮ ประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่ชาวเขาในภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดพะเยากับเชียงราย และนำเด็กๆของชาวเขาบางส่วนไปเลี้ยงดู ให้การศึกษาระดับประถมจนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสายสามัญและศาสนา

ดร.นูรดินอับดุลเลาะห์ ดากอฮา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เปิดเผยว่า ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติฯทำหน้าดะวะห์ในพื้นที่ภาคเหนือได้เจอกับความยากลำบากต่างๆนาๆ แต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮทำให้มีผู้เข้ารับอิสลามจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ เครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติฯได้เลี้ยงดูลูกของชาวเขาประมาณ 200 คน ภายใต้การดูแลของศูนย์การเรียนรู้อิสลามในภาคเหนือ 4 ศูนย์ด้วยกัน โดยอยู่ในจังหวัดเชียงราย 3 ศูนย์ และพะเยา 1 ศูนย์ รวมทั้งได้เปิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับประถมศึกษา 1 แห่ง เพื่อให้ลูกชาวเขาได้รับการศึกษาทั้งสายศาสนาและสามัญ

ผศ.ดร.อะหมัดอุมาร์ จะปะกียา รองอธิการมหาวิทยาลัยฟาฎอนี กล่าวว่า การดะวะห์ 25 ปีของเครือข่ายมุสลิมรักมนุษยชาติฯ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะทำให้มีชาวเขาในภาคเหนือเข้ารับศาสนาอิสลามจำนวนหนึ่ง สามารถเลี้ยงดูเยาวชนชาวเขา 30 คนที่สามารถเข้าศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ถือว่าประสบความสำเร็จเร็วมาก

“สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ เราจะต้องวางระบบการดะวะห์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป เพื่อให้งานดะวะห์ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในอนาคต” ผศ.ดร.อะหมัดอุมาร์ กล่าว

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ปัตตานี กล่าวว่า อบจ.ปัตตานีได้สนับสนุนการกิจกรรมของเครือข่ายมุสลิมรักมนุษย์ชาติฯโดยทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและผู้ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ไปดะวะห์แก่ชาวเขาในภาคเหนือตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของอบจ.ปัตตานี

นายวีรลักษณ์ คาล่า เยาวชนคนหนึ่งที่เครือข่ายมุสลิมรักมนุษย์ชาติฯ ให้การสนับสนุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ กล่าวว่า การนับถือศาสนาอิสลามทำให้ตนมีเป้าหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนกับการที่ได้ขุมทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล ตนไม่รู้หรอกว่าใครที่ช่วยเหลือตนบ้าง แต่ขอให้อัลลอฮตอบแทนในคุณงามความดีของบุคคลเหล่านี้