DSJ เตรียมจัดอบรมนักสื่อสารเยาวชน Gen Peace Reporters for Media Facilitator ชายแดนใต้/ปาตานี

DSJ เตรียมอบรมนักสื่อสารรุ่นใหม่ชายแดนใต้ Gen Peace Reporters for Media Facilitator ชายแดนใต้/ปาตานี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้กับโปรแกรมการอบรมการสื่อสารสันติภาพเข้มข้นทั้งทฤษฏีและลงสนามจริง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความในการสามารถ นำเสนอเรื่องเล่า บอกเล่าเรื่องราว ในพื้นที่สื่อสารสู่สาธารณะ

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) เปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนที่มีใจรักการสื่อสารมาร่วมกันเปล่งเสียงสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีในงาน Workshop นักข่าวเยาวชน Gen Peace Reporters for Media Facilitator รุ่นที่ 1 หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคลิปข่าวสั้นในวันที่ 29-30 ก.ค. 2560 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเยาวชนทั่วไปในสามจังหวัดทั้งปัตตานี ยะลา นราธิวาสที่มีความสนใจในประเด็นสาธารณะและประเด็นสันติภาพในพื้นที่ มีหัวใจรักการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทั้งที่เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือเยาวชนที่ทำงานในองค์กรต่างๆ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับหลักสูตรการอบรมมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อจับประเด็นที่สามารถสื่อสารสู่สาธารณะ พร้อมกับสอนการผลิตคลิปข่าวสั้นในประเด็นที่ตนเองสนใจ สามารถเขียนข่าวหรือรายงานข่าวได้โดยในการอบรมจะมีวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือและมีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได้ในทันทีทั้งผ่านเว็บไซต์โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้และช่องทางอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการอบรมได้เตรียมการ

เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติงานจริงในสนามข่าวโดยการมอบหมายโจทย์การลงพื้นที่เช่นว่า “ถ้าสันติภาพเป็นเป้าหมาย... เด็กและชุมชนจะเป็นอะไร” และให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองถ่ายชุดภาพ (Photo series) 3-5 ภาพ และเขียนคำอธิบายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสไตล์ของตัวลงใน facebook  ส่วนตัว พร้อมกับแท็คเพจโครงการและติดเอชแท็คที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักสูตรการสอนทักษะที่จำเป็นในด้านการสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ เทคนิคการสัมภาษณ์ การจับประเด็นข่าว การตัดต่อคลิปอย่างง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานได้จริงในสนามข่าว (อ่านรายละเอียดในกำหนดการ)

น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายะเอียด กำหนดการการอบรมได้จากลิงก์ด้านล่างนี้ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณอับดุลกอยยูม ตาเละ โทร 08 6292 2771

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

https://goo.gl/oP8ScB

ดาว์นโหลดใบสมัคร

https://goo.gl/jY1rgW
แล้วส่งใบสมัครมาที่อีเมล abdqoiyum@gmail.com