คนไทยในมาเลย์ปลื้มเข้าตรวจ DNA กว่า 120 คน รอรับทะเบียนราษฎร์ถูกต้องตามกฎหมาย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ดำเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในมาเลเซียแล้ว 37 ครอบครัวกว่า 120 คนเพื่อสามารถทำทะเบียนราษฎร์

เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และอำเภอตากใบ จัดโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในมาเลเซีย ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานร่วมในโครงการดังกล่าว

โครงการตรวจสารพันธุกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยที่พำนักอยู่ในมาเลเซียซึ่งปัจจุบันยังไม่มีบัตรประชาชนไทย โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ข้างต้นจะนำผลไปใช้ประกอบการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสวัสดิการและโอกาสต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล

โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 120 คน จาก 37 ครอบครัว โดยประสงค์ขอตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดภายในครอบครัว ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ให้การดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะนำตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เก็บได้ไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลและจะส่งผลการตรวจพิสูจน์มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อมอบให้ผู้เข้ารับบริการสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการด้านทะเบียนราษฎรต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูตรวจ DNA ฟรีคนไทยในมาเลย์ทำทะเบียนราษฎร์ให้ได้สัญชาติ