แม่ทัพเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี หวังความรู้สึกดีต่อทหาร

มีทั้งสนามยิงปืนพก สนามยิงปืนรณยุทธ สนามทดสอบกำลังใจ สนามกอล์ฟ สวนน้ำ ศูนย์อาหารและที่พักเรือนรับรอง เพื่อความรู้สึกดีต่อทหาร สอดรับกับนโยบาย เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“นับเป็นกิจกรรมที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของมณฑลทหารบกที่ 46 ที่นำเอาศักยภาพของหน่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ข้าราชการและครอบครัวของกำลังพลเท่านั้น แต่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้มีแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง ซึ่งไม่เคยมีในพื้นที่นี้มาก่อน” พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวระหว่างพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

โดยพิธีเปิดมีขึ้นเมื่อเวลา 15.00 น.วัน 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยพล.ท.ปิยวัฒน์ พร้อมด้วยพล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 46 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีร่วมพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวสอดรับกับนโยบายตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามที่มณฑลทหารบกที่ 46 ได้จัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในค่ายอิงคยุทธบริหารอันเกิดจากความริเริ่มของหน่วย โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ประกอบด้วย สนามยิงปืนพกสนามยิงปืนรณยุทธ สนามทดสอบกำลังใจกับสนามกอล์ฟ สวนน้ำ ศูนย์อาหารและที่พักเรือนรับรอง

ทังนี้ เพื่อเป็นการสร้างมวลชนในพื้นที่ด้วยการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศภายในค่ายทหาร ทำให้มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่และมีความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกเป็นกันเองฉันท์พี่น้องเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น วัดช้างไห้ มัสยิดกรือเซะ และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ เป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร ให้มีสถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมกลางแจ้ง โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับทักษะความรู้และความบันเทิงในรูปแบบกิจกรรมทางทหารควบคู่กันไป

พล.ท.ปิยวัฒน์ กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังเกิดความรู้สึกดีต่อทหารในภาพของความเป็นมิตรความอบอุ่นและปลอดภัยลดความหวาดระแวงกับทุกฝ่าย อันเป็นแรงผลักดันหนึ่งให้กับโครงการเมือง ต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะส่งผลถึงแก่การแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สไลเดอร์ยักษ์