เยาวชน นักเรียนจะนะหลายโรงเรียนจิตอาสาร่วมเก็บขยะสนามบินหาดใหญ่ บริเวณส่งคนไปฮัจย์

วันที่ 1 และ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ตำบลสะกอม อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา และอีกหลายโรงเรียนได้ไปเข้าร่วมโครงการรณรงค์มุสลิมรักความสะอาด ณ สถานที่สนามบินหาดใหญ่โดยร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณที่คนมุสลิมไปส่งคนไปฮัจย์ เป็นงานจิตอาสาช่วยสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเริ่มเมื่อเวลา 8.00 นาฬิกาตรง โดยในวันที่ 1 สิงหาคม มีนักเรียนชายจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 30 คนร่วมกับอีกหลายโรงเรียนในอำเภอจะนะประมาณกว่า 100 คน ร่วมเก็บขยะ และในวันที่ 2 สิงหาคม เป็นกิจกรรมของนักเรียนหญิงจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจำนวน 60 คน และจากโรงเรียนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งด้วย ซึ่งนักเรียนร่วมกันเก็บขยะจนถึงเวลา 15.00 น.

กิจกรรมนี้มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ(อิคลาส) โดยที่ไม่หวังผลระวังใดๆทั้งสิน นอกจากผลบุญในการเก็บขยะทำความสะอาดเพื่อที่จะให้เด็กแบ่งเบาภาระช่วยเหลือสังคม เพื่อที่จะให้ชุมชนชาวมุสลิมที่มีความสะดวกสบาย ในการส่งผู้คนไปทำฮัจยี มีพี่น้องมุสลิมหลายๆคน มาส่งญาติพี่น้อง ไปทำฮัจยี ที่นครมักกะ

การมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ทำให้เรามีความอดทน รู้จักการเป็นผู้นำ เราเกิดมาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับเราทุกอย่าง แล้ววันนี้เราให้อะไรกับสังคมบางหรือยัง การที่เราไปหาสิ่งใหม่ๆ ทำให้เราได้มีประสบการณ์ (ประสบการณ์ต้องหาด้วยตัวเอง) ในวันนี้เราเป็นเด็กน้อย ตัวเล็กๆ พอเราเริ่มมีความรับผิดชอบ หน้าที่ที่ต้องดูแลมันจะทำให้เราเกิดการเป็นผู้ใหญ่

#GenPeaceReporters เป็นนักข่าวเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสื่อสารเพื่อสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี ในหลักสูตร Gen Peace Reporters for Media Facilitator โดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ภายใต้การสนับสนุนโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children และสหภาพยุโรป EU

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

DSJ เตรียมจัดอบรมนักสื่อสารเยาวชน Gen Peace Reporters for Media Facilitator ชายแดนใต้/ปาตานี