เด็กและเยาวชนบ้านจาเราะ ต.เขาตูม ร่วมพัฒนาบ้านเกิด ซ่อมอุโมงค์ ขุดลำธาร ทาสีมัสยิด

เด็กและเยาวชนบ้านจาเราะ ต.เขาตูม ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาชุมชนบ้านเกิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เตรียมความพร้อมเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสู่สังคมที่ดีในอนาคต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30 น. ตรงกับวันศุกร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ได้มีการรวมตัวของเยาวชนในหมู่บ้าน ที่มัสยิดดารุลอามาน จาเราะ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อสานความสัมพันธ์ และทำการกิจกรรมต่างๆ เป็นการพัฒนาบ้านเกิด

นายมูฮัมหมัดเตาฟิค มะลีเล๊าะ ประธานโครงการ เผยว่า “การทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านที่มาทำงานกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและปรับทัศนียภาพในหมู่บ้านอีกด้วย

“เราในฐานะที่เป็นเยาวชน ต้องร่วมกันตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของการเป็นเยาวชนและพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อม และเป็นส่วนหนึ่งในยกระดับสังคมให้ดีกว่าเดิมอีกด้วย” มูฮัมหมัดเตาฟิคกล่าว

นายอาลี บือโต อิหม่ามมัสยิดดารุลอามานจาเราะกล่าวว่า “ขอชื่นชมและขอบคุณเยาวชนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนสละเวลาและร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญของสังคม เพราะยุคนี้โซเชียลได้เข้ามามีอิทธิพลกับเยาวชนเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกคนนั้นต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากนัก และขอให้เป็นตัวอย่าง และรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ และขอให้ได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยไป”

สำหรับโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น ทาสีตาดีกา ทำความสะอาดมัสยิด ซ่อมแซมอุโมงค์ ขุดลำธารเปิดเส้นทางน้ำ และปลูกพืช ผัก ผลไม้ข้างๆ ลำธาร

 

#GenPeaceReporters เป็นนักข่าวเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสื่อสารเพื่อสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี ในหลักสูตร Gen Peace Reporters for Media Facilitator โดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ภายใต้การสนับสนุนโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children และสหภาพยุโรป EU

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยาวชน นักเรียนจะนะหลายโรงเรียนจิตอาสาร่วมเก็บขยะสนามบินหาดใหญ่ บริเวณส่งคนไปฮัจย์