เริ่มแล้วที่ PATANI CENTER งานแสดงศิลป์วัตถุประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮำหมัด (ซบ.)

PATANI CENTER ร่วมกับองค์กรประชาสังคมและหอศิลป์มาเลเซียเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ศิลป์วัตถุประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน ให้ประชาชนร่วมรำลึกถึงศาสดา

เริ่มแล้วนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ศิลป์วัตถุประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นหา ความรู้ทางประวัติศาสตร์อิสลามให้กับผู้ที่สนใจและประชาชนในพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ศิลป์วัตถุประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนาและประชาชนเข้าร่วม

การจัดงานครั้งนี้ศูนย์วัฒนาธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS) ร่วมกับสำนักงานอาคารปาตานีเซ็นเตอร์ (PATANI CENTER) มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MAC)  มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (NUSANTARA) มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ ในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำกิจกรรมในสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหอศิลป์ Galeri Warisan M.A.R. จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับศิลป์วัตถุประวัติศาสตร์อารยธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต (ซุนนะฮ์) ของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จึงได้เปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ศิลป์วัตถุประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) ในครั้งนี้ที่หน้าอาคารปาตานีเซ็นเตอร์ (PATANI CENTER) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายแวดือราแม มะมิงจิ กล่าวว่า ประวัติศาสตร์อิสลามและศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) เป็นมรดกที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก รวมถึงมุสลิมในประเทศไทย  โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  การเรียนรู้ประวัติศาสนาอิสลามในพื้นที่ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความรู้และเข้าใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่ เนื่องจากมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อิสลาม

นายอัสนี ดอเลาะแล ประธานศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS)ในฐานะประธานจัดงานในครั้งนี้กล่าวว่ามั่นใจว่านิทรรศการในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ประชาสัมพันธ์ถึงจังหวัดกระบี่ เนื่องจากว่าการจะได้ชมนิทรรศการที่เกี่ยวกับวัตถุศิลป์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากไม่นำมาแสดงที่นี่เราจะต้องเดินทางไกลไปถึงมาเลเซีย บรูไนหรือที่ตุรกี ดังนั้นหวังว่านิทรรศการในครั้งนี้จะให้ประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์อิสลาม

“วัตถุศิลป์ทุกชิ้นที่นำมาแสดงที่ปัตตานีได้รับการรับรองจาก ดร.ฮัจยี อับดุลมานาน อึมบง ที่ปรึกษาหอศิลป์ Galeri Warisan M.A.R จากประเทศมาเลเซียซึ่งท่านได้รับความไว้วางใจจากแกลอรีหอศิลป์ฮาซานัลบูกิยา แห่งบรูไนดารุสสาลาม และได้รับการรับรองจากประธานคณะกรรมการอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดังนั้นพวกเราในฐานะผู้จัดจึงมีความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในวัตถุศิลป์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้” ฮัสนีกล่าว

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้  มีขึ้นระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้ระลึกถึงจริยวัตรคุณงามความดีท่านศาสดามูฮำหมัด (ซบ.) ให้ผู้เข้าร่วมได้ระลึกถึงชีวประวัติท่านศาสดา และบรรดาศอฮาบะฮ (สหายของท่านศาสดา) รวมถึงผู้นำโลกศาสนาในอดีตกาล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษา ค้นหา ความรู้ทางประวัติศาสตร์อิสลามให้กับผู้ที่สนใจและประชาชนในพื้นที่