เปิดรับสมัครแล้ว อบรมนักสื่อสารสันติภาพเยาวชน GenPeaceReporter รุ่นที่ 2

เริ่มแล้วกิจกรรมอบรบนักข่าว นักสื่อสารเยาวชน Gen Peace Reporters รุ่นที่ 2 โดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ โอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจงานสื่อสารสันติภาพ อบรมเข้มทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอและเสริมเนื้อหาเข้มข้นทั้งเรื่องสิทธิเด็ก สถานการณ์ปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติพร้อมเผยแพร่แบบเรียลไทม์ทุกแฟลตฟอร์ม

กิจกรรมอบรมการสื่อสารนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้ (Local Engagement to Advocate for Peace: LEAP) กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีใจรักการสื่อสาร ชวนมาร่วมเปล่งเสียงแห่งสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ร่วมกันในงาน Workshop นักข่าวเยาวชน Gen Peace Reporters for Media Facilitator รุ่นที่ 2 หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปข่าวสั้น (Mobile Journalist: MoJo) ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค.2560 ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

สำหรับน้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถติดตามผลงานของผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ หรือ #genpeacereporter ได้ ส่วนใครที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้โดยการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญคือความพร้อมของผู้เข้าร่วมตามเขื่อนไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

2. มีความสนใจประเด็นสาธารณะ: เด็ก/เยาวชน ชุมชน สันติภาพ ฯลฯ

3. มีหัวใจรักงานอาสา และการเรียนรู้ทักษะการสื่อข่าวสารออนไลน์

4. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์: สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, กล้องถ่ายวิดีโอ ฯลฯ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม

1. การโพสต์ ชุดภาพ (Photo series) 3-5 ภาพ และเขียนคำอธิบาย (Captions) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสไตล์คุณลงใน facebook ส่วนตัว พร้อมกับติด ทั้ง 3 เอชแท็ค ดังนี้ #GenPeaceReporters #SaveTheChildren #DSJ (ดังตัวอย่าง) แล้ว copy ลิ้งก์ที่โพสต์ลงในใบสมัครออนไลน์นี้

2. การตอบคำถามด้านประเด็นที่สนใจผลิตคลิปข่าวสั้น

3. ความพร้อมด้านอุปกรณ์: สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, กล้องถ่ายวิดีโอ ฯลฯ

4. ใบตอบรับผู้ปกครอง/โรงเรียน (ดาว์นโหลดลิ้งก์: ) ส่งมาที่อีเมล genpeace.01@gmail.com และส่งฉบับจริงในวันอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 (จำนวน 30 คนเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอับดุลกอยยูม ตาเละ โทร 08 6292 2771

#กำหนดการ https://goo.gl/vbdAfu

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก https://goo.gl/forms/zJbVKw3txojaNWlA3

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 (จำนวน 30 คนเท่านั้น) #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอับดุลกอยยูม ตาเละ โทร 08 6292 2771

อ่านข่าวที่เี่ยวข้อง

กิจกรรมรับเดือนมูฮัรรอมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สานสัมพันธ์ชุมชน เสริมศักยภาพนักเรียน

สภาเด็กจังหวัดปัตตานีจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เปิดตัว 4 เยาวชนต้นแบบปัตตานี

เยาวชนชายแดนใต้กวาดรางวัล “ศิลป์สื่อสิทธิ์ 4.0” สะท้อนกลับสิทธิ์และเสรีภาพเด็กยังเป็น 0.4

นักเรียนโรงเรียนเอกชนนราธิวาส โกอินเตอร์ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่อเมริกา