พล.อ.อักษรา แถลงนัดพูดคุยสันติสุขต่อหลังงานพระราชพิธี เดินหน้ายุทธการคุมพื้นที่ ให้ประชาชนประกาศไม่ยอมรับการก่อการร้าย

พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ได้สื่อสารถึงการพูดคุยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ว่าการแก้ปัญหาชายแดนใต้จะบรรลุผลผลสำเร็จนั้นต้องครบถ้วนทั้งระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธวิธี โดยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลคือ การปฏิเสธการก่อการร้ายและการใช้แนวทางสันติวิธีผ่านกระบวนการพุดคุยสันติสุข เพื่อให้เกิดการยอมรับและการสนับสนุนจากประชาคมโลกและเป็นกาโดยเดี่ยวผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งจากภายนอกประเทศจากประชาชนในพื้นที่

การดำเนินการในระดับยุทธการนั้น พล.อ.อักษรา กล่าวว่าคือการคุมพื้นที่ คุมทรัพยากรและคุมประชาชนในการจัดวางกำลังอย่างเหมาะสมและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งงานมวลชนเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุโดยให้ประชาชนประกาศอย่างเป็นทางการ 3 ประการคือ 1 ไม่ยอมรับการก่อการร้าย 2 ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ 3 ไม่เอาโจร ไม่ว่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่น อิทธิพลผลประโยชน์ ยาเสพติดและขบวนการผิดกฎหมายต่างๆ

ส่วนในระดับยุทธวิธีนั้นจะนำบทเรียนจากความผิดพลาดมาซ้อนกลผู้ก่อเหตุด้วยการใช้เทคโนโลยีและปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่เหนือกว่าเอาชนะฝ่ายตรงข้าม

พล.อ.อักษรา กล่าวด้วยว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มีข่าวเรื่องความสับสนของการพูดคุยสันติสุขว่าเกี่ยวโยงกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบหมายให้หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเดินทางไปทำความเข้าใจกับผู้อำนวยความสะดวกและผ่านไปยังกลุ่มผู้เห็นต่างว่ารัฐบาลยังคงยืนยันจะมีการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปเพื่อให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยตามความต้องการของประชาชนและกลุ่มผู้เห็นต่างมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือโดยกำหนดการประชุมครั้งหน้าภายหลังเสร็จงานพระราชพิธีแล้ว