ครูนอกพื้นที่ย้ายเกือบหมดชายแดนใต้ เหลือคนใหม่ๆไร้ประสบการณ์

 แซมซู แยะแยง

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

               เผย เหตุครูชายแดนใต้ตกเป็นเหยื่อ เพราะทั้งครูและเจ้าหน้าที่ไม่ทำตามแผน ชี้ช่วงรอยต่อการรักษาความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานยังบกพร่อง เปิดช่องคนร้ายโจมตี แนะฝึกครูจับปืนป้องกันตัวเอง รู้จักสังเกตรอบตัว วอนหน่วยข่าวแจ้งครูก่อนปิดล้อมตรวจค้น ป้องกันครูตกเป็นเป้าล้างแค้น เผยครูนอกพื้นที่ย้ายออกเกือบหมดชายแดนใต้แล้ว ที่เหลือเป็นครูใหม่ๆ ไร้ประสบการณ์ ส่งผลคุณภาพการสอน จนต้องดูแลเป็นพิเศษ

                นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 เปิดเผยว่า เหตุการณ์ร้ายที่ยังเกิดกับครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เกิดจากการรักษาความปลอดภัยที่ไม่สมบูรณ์ตามแผนที่ได้วางไว้ รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยครู ไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามได้เฝ้าติดตามหาช่องว่าง เพื่อฉวยโอกาสก่อเหตุอยู่ตลอดเวลา

                “ข้อ บกพร่องที่ต้องรีบแก้ไข เช่น ช่วงพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู ซึ่งบางครั้ง ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับช่วงต่อในการรักษาความปลอดภัย ครูหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูเดินทางมาไม่ตรงต่อเวลาที่นัดหมาย เช่น ในขณะที่ครูยังเดินทางมาไม่ถึง เจ้าหน้าที่ก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่ยอมรอเดินทางพร้อมกัน”

                “ที่ สำคัญที่สุดคือการดูแลช่วยและเหลือตัวเองของครู โดยต้องมีหน่วยงานรัฐที่มาช่วยฝึก เรื่องการระมัดระวังตัวเอง การป้องกันตัวเอง ทั้งการใช้อาวุธปืน เพื่อป้องกันตัว การสังเกตลักษณะของคนที่มีเจตนาไม่ดี เพราะจะให้เจ้าหน้าที่จะมาคุ้มครองชีวิตครูตลอด 24 ชั่วโมง คงเป็นไปไม่ได้” นายนพพร กล่าว

                นาย นพพร กล่าวต่อไปว่า ส่วนการแจ้งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงไปยังฝ่ายการศึกษา ตอนนี้ยังขาดความต่อเนื่อง และส่วนมากมักเป็นการแจ้งข่าวหลังเกิดเหตุแล้ว

                “การ แจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ เพื่อให้ครูระมัดระวังตัว ยังมีน้อยมาก เช่น ก่อนจะมีการปิดล้อมตรวจค้น เจ้าหน้าที่ควรแจ้งมายังครูก่อน เพื่อให้ฝ่ายครูสามารถประเมินสถานการณ์ได้ เพราะครูมักตกเป็นเป้าหมายของการล้างแค้นของฝ่ายตรงข้ามบ่อยๆ”

                นาย นพพร เปิดเผยต่อไปว่า เรื่องครูขอย้ายออกนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย ไม่ใช่ปัญหาหลักแล้ว เนื่องจากปัจจุบันครูที่มีอยู่เป็นคนในพื้นที่กว่าร้อยละ 90 การขอย้ายที่ยังมีอยู่ เป็นการย้ายภายใน คือย้ายระหว่างอำเภอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่า

                “ปัญหา ตอนนี้ คือครูส่วนใหญ่เป็นครูใหม่ มีประสบการณ์น้อยมาก ทำให้มีปัญหาเรื่องคุณภาพของครู จึงต้องมีการดูแลเรื่องการสอนของครูใหม่ๆ เป็นพิเศษ” นายนพพร กล่าว

                นาย นพพร กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากฝากไปยังหน่วยงานส่วนกลางว่า ต้องให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานในสามจังหวัดชายแดนใต้ในด้านสวัสดิการสวัสดิ ภาพครูอย่างจริงจัง อยากให้เข้าใจถึงความยากลำบากในการทำงานพื้นที่เสี่ยง จึงจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องทำให้คนที่ทำงานในพื้นที่ ทำงานได้อย่างมีกำลังใจ งานที่ออกมาจึงจะมีประสิทธิภาพ