นักธุรกิจเบรกนโยบายทุกพรรค จะดับไฟใต้ต้องถามชาวบ้าน

นูรยา เก็บบุญเกิด โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DSJ)

นายกู้เกียรติ บุญพาพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส

               นายกู้เกียรติ บุญพาพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นี้ ตนอยากให้พรรคการเมืองต่างๆ เสนอนโยบายการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องคำนึงถึงความต้องการ หรือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนว่า ต้องการนโยบายดังกล่าวหรือไม่
               นายกู้เกียรติ กล่าวอีกว่า ตนอยากเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เข้ามาดูแลแก้ปัญหาการศึกษา และปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมากด้วย
               นายกู้เกียรติ กล่าวด้วยว่า ตนเห็นด้วยกับโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน - ไทย เชื่อมต่อจากเมืองคุนหมิง ประเทศจีน กับภาคอีสานลงสู่ภาคใต้ของไทย และเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว เนื่องจากขณะนี้มีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนแล้ว
               นายกู้เกียรติ กล่าวอีกว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน เป็นข้อได้เปรียบ หากมีขนส่งสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการขนส่งลงอีกด้วย และหากเพิ่มเส้นทางต่อไปยังอินโดนีเซีย ก็ยิ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น
               นายกู้เกียรติ กล่าวอีกว่า หลายปีที่ผ่านมา การประกันราคาสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ ดีอยู่แล้ว เช่น ปัญหาลองกองล้นตลาด กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือ โดยการประกันราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 5 บาท อีกทั้งช่วยออกค่าขนส่ง บรรจุภัณฑ์และหาตลาดให้
               นายกู้เกียรติ กล่าวด้วยว่า สำหรับยางพาราใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ มีผลผลิตและราคาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อ โดยราคายางแผ่นดิบขณะนี้ กิโลกรัมละกว่า 100 บาท สังเกตได้จากประชาชนในพื้นที่มีความสามารถซื้อสินค้ามากขึ้น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถึงกับต้องมีการจองกันมากขึ้น เนื่องจากสินค้าสต็อกในร้านมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ