นโยบายไหน ถูกใจ‘เด็กปอเนาะ’

นูรยา เก็บบุญเกิด โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DSJ)

           ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบ นโยบายดับไฟใต้จึงกลายเป็นจุดขายหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. แต่จะมีนโยบายของพรรคไหนถูกใจเด็กปอเนาะบ้าง
           แม้เด็กปอเนาะ หรือ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต้ อาจไม่ใช่ฐานเสียงหลัก เนื่องจากอาจมีไม่กี่คนที่เพิ่งมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่พวกเขาก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่สามารถชี้อนาคตของชาติได้
            ความต้องการของพวกเขาคืออะไร ลองมาสำรวจความต้องการของพวกเขาดู จากโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนนะห์ฎอตุลซูบาน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นายต่วนอิกรอม ดาโอ๊ะมารียอ ม.6/1 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

            “อยากได้นักการเมืองที่สุจริตและพูดจริงทำจริง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องเข้าใจความเป็นอยู่และเข้าใจอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ให้มากกว่านี้ เพราะเชื่อว่าทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้
            อยากให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มากกว่านี้ เนื่องจากที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ประชาชนหรือเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนปอเนาะ มักจะตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์อยู่บ่อยครั้ง
            ผมทราบมาว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยจะแจกโน้ตบุ๊กให้นักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น ผมว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะใครๆก็อยากได้ แต่ไม่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะทำตามที่พูดไว้ได้หรือไม่”

นางสาวฮากีมะฮ์ แวเต๊ะ ม.6/2 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

            “ยังไม่มีส.ส.หรือพรรคการเมืองใดอยู่ในใจตอนนี้ แต่หากพรรคใดที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็ควรต้องทำตามนโยบายตามที่วางไว้ และต้องลงพื้นที่พบประชาชนเหมือนช่วงหาเสียงเลือกตั้งด้วย
             อยากให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดด้วย เนื่องจากคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด ด้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนมากจะเสียเปรียบด้านความรู้ ทางสายสามัญ จึงอยากให้ยกระดับการศึกษาสายสามัญในโรงเรียนปอเนาะให้มีมาตรฐานสูงกว่านี้
             อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ ส่งเสริมนโยบายด้านสาธารณสุขมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพอนามัยของนักเรียนปอเนาะ เช่น ให้มีหมอมาให้บริการตรวจฟันฟรีที่โรงเรียน หรือมีนมโรงเรียนให้กินฟรีเหมือนในโรงเรียนประถมด้วย
             ปัญหาการว่างงาน รัฐบาลควรแก้ไขเป็นอันดับแรก ควรให้เงินเดือนที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะปรับเงินเดือนของวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทนั้น คิดว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่ควรทำให้ได้จริง
             นโยบายการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด รัฐบาลใหม่ควรปรับราคาให้สูงกว่าเดิม เพราะที่ผ่านมาการประกันราคาของรัฐบาล ไม่คุ้มกับการลงทุน และควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อ ประกันราคาหากเกิดอุทกภัย
             เพราะที่บ้านดิฉันมีสวนลองกองอยู่ เมื่อผลผลิตออกมาก ราคาก็ตกเหลือแค่กิโลกรัมละ 5 บาท อยากให้รัฐบาลช่วยทำให้ราคาสูงกว่านี้ด้วย”

นางสาวนูรี มะเเละ ม.6/2 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

             “อยากได้ส.ส.ที่เป็นมุสลิม เพราะอยากให้คนมุสลิมได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับคนศาสนิกอื่น และเชื่อว่าหากได้ส.ส.เป็นมุสลิมด้วยกันแล้ว จะเข้าใจมุสลิมด้วยกันเป็นอย่างดี และสามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้
              ดิฉันชอบนโยบายของพรรคประชาธรรม เพราะมีผู้สมัครของพรรคนี้มาพูดหาเสียงที่โรงเรียน ฟังแล้วรู้สึกว่า น่าจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้
              นโยบายเรียนฟรีของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนโยบายที่ดี เนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าหนังสือและชุดนักเรียนได้มาก โดยเฉพาะค่าหนังสือเรียน เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต้องใช้หนังสือเรียนวิชาศาสนาด้วย แต่ต้องออกเงินซื้อเอง เพราะเป็นหนังสือนอกหลักสูตรของรัฐ ดังนั้น จึงควรเพิ่มค่าหนังสือนอกหลักสูตรเข้าไปในนโยบายเรียนฟรีด้วย”

นางสาวนูรรียานี ถิระโชติ ม.6/1 โรงเรียนนะห์ฎอตุลซูบาน

               “รู้สึกตื่นเต้นกับการมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของตัวเอง และจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ด้วย หวังเพื่อให้เกิดความสงบในพื้นที่ แต่ก็ไม่มั่นใจว่า หลังการเลือกตั้งแล้ว เหตุการณ์จะสงบได้จริงหรือไม่ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา เหตุการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น
                นอกจากนี้อยากให้ประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมรักกันให้มาก และอยากให้ถอนทหารออกจากพื้นที่ เพราะรู้สึกกลัวเมื่อเจอกับทหาร”

นายอุสมาน หะยีอาบู ม.6/2 โรงเรียนนะห์ฎอตุลซูบาน

                    “ผมชอบนโยบายเรียนฟรีของพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ และทำให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แต่ผมก็เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่จะถอนทหารออกจากกพื้นที่ เพราะเชื่อว่า จะทำให้เหตุการณ์ดีขึ้น”