นักศึกษาปัตตานีรณรงค์เลือกตั้ง เด็กม.อ.อยากได้ส.ส.ดับไฟใต้

นูรยา เก็บบุญเกิด โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) 

            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบันในจังหวัดปัตตานี ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตนยากูล โรงเรียนเบญจมราชาลัย และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 1,200 คน
            โดยได้ตั้งขบวนภายในมหาวิทยาลัยแล้วเริ่มเดินรณรงค์ไปตามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ในเวลา14.30 น. มีขววนกลองยาว มีการเปิดเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีเนื้อหาในการเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศ
นางสาวกมลชนก ฤทธานันท์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(มอ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า ตนเข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์เลือกตั้งครั้งนี้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาทฤษฎีและปรัชญาเบื้องต้น รู้สึกว่านักศึกษามีความตื่นตัวมากในเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ และตนจะไปเลือกตั้งแน่นอน
            นายตัรมีซี สะมะลี ประธานสภานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ตนเรียนคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง ตอนนี้ยังไม่มีพรรคใดอยู่ในใจ แต่ตนมีเกณฑ์ในการเลือกส.ส.คือ เป็นผู้ให้ความสำคัญต่อศาสนาอิสลาม เข้าถึงปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นปากเสียงแทนคนในพื้นที่และทำตามนโยบายที่วางไว้ให้ได้
            นางสาวอารีลักษณ์ พูลทรัพย์ รองคณะบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดเผยว่า การเดินรณรงค์เลือกตั้งครั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี และสมาคมรัฐศาสตร์และรับประสาศาสนาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและไม่ลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554