ดันสอนมลายูทุกประเทศ ใช้สื่อสารในอาเซียน

นายฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

            เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องเชคดาวุด อัลฟาฏอนี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยอิสลามกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ IMT-GT( The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ในหัวข้อการศึกษาอิสลาม, เป้าหมาย ,ผลสำฤทธิ์ ,สิ่งที่ท้าทายและแผนในอนาคต มีผู้เข้าร่วมจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทยกว่า 30 คน และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการมากกว่า 12 เรื่อง
             H.Abdulhalim Bin H.Ismail Ibu Syaid Dinaa al-Bar จากมหาวิทยาลัยไซน์ประเทศมาเลเซีย (USM) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของความเป็นประชาคมประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน สำหรับเรื่องการศึกษานั้น ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องเน้นเรื่องของภาษาอาหรับกับภาษามลายูเพื่อใช้ในการศึกษาศาสนาและการติดต่อสื่อสารกับประเทศมุสลิม โดยเฉพาะประเทศทางตะวันออกกลาง แต่ภาษาอังกฤษก็ต้องมีการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
            

             ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงค์ อาจารย์ประจำสถาบันอิสลาม มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนั้น ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องกำหนดให้มีการเรียนการสอนภาษามลายูในทุกประเทศ และเป็นภาษาที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างกัน เพราะที่ผ่านมา เหมือนมีกำแพงกั้นในการสื่อสารภาษามลายูระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง
             ดร.อานิส กล่าวว่า การเป็นอาเซียนในปี 2554 จะเป็นผลดีอย่างมากในเรื่องการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการหรือการวิจัย เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาโดยอิสระมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาในแต่ประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน
             รศ.ดร.อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษาฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะพูดถึงการศึกษาอิสลาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศึกษาอิสลาม และ ประสบการณ์ทางการศึกษาอิสลามระหว่างไทย มาเลเซียและ อินโดนีเซีย
             รศ.ดร.อิบรอเฮ็ม เปิดเผยด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าการตั้งวิทยาลัยอิสลามเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามแห่งชาตินั้น มีการขยับไปเรื่อยๆ อย่างน้อยมีการสัมมนาในระดับอาเซียน มีศูนย์ภาษานานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติที่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ที่ผ่านมารัฐบาลชุดเก่าได้สนับสนุนการสัมมนานานาชาติ เมื่อวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2553 ส่วนรัฐบาลใหม่ กำลังรออยู่ว่าจะมีนโยบายเป็นอย่างไร